Cantitatea de iubire

Există nenumărate varietăţi calitative de prema, dar există şi o mare diferenţă în ceea ce priveşte cantitatea. Conform comentariului lui Vişvanath Ceakravarti asupra varietăţilor eroinelor iubirii descrise în cartea Ugivala Nilamani (Safirul înflăcărat) scrisă de Rupa Gosvami, există patru măsuri semnificative:

1. iubire atomică, prezentă în sufletele condiţionate de modurile naturii materiale, în care gustul pentru serviciul devoţional divin (bhakti) încă nu s-a dezvoltat. Prema este de-abia detectabilă, şi ca urmare revelarea Domnului unor asemenea ființe este abia vizibilă.

2. iubire comparativ substanţială este în sufletele care realizează măreţia şi opulenţa Domnului, suflete care au trecut dincolo de bariera de lumină (brahman-gioti) care „înconjoară” lumea spirituală, intrând în Vaikuntha – lumea spirituală a măreţiei şi opulenţei Domnului.

3. iubire măreaţă este în sufletele care sunt interesate în lumea spirituală intimă a Domnului, fiind mai mult atrase de dulceaţa Acestuia (madhuri), decât de măreţia şi opulenţa Sa, suflete care trec dincolo de Vaikuntha, intrând în „camerele” intime ale domeniului Vrindavan, unde Domnul se dă pe Sine Însuşi devoţilor săi dragi, fiind controlat de dragostea lor.

4. iubire deosebit de măreaţă, numai în Radha, cea mai dragă şi intimă iubită a Domnului, a cărei iubire Îl controlează pe Acesta în cea mai mare măsură.

Putera iubirii Radhei este în continuare eulogizată în „Cutia cu giuvaeruri a iubirii sacre” – Prema samputika:

Aşa cum un leu puternic înfrânge mulţi elefanţi
Şi astfel se alimenteză
Şi devine puternic prin mâncarea acestora,
La fel şi iubirea divină, când este deosebit de măreaţă,
Înfrânge orice obstacole
Fie ele din această lume sau următoarea,
De la duşmani sau de la prieteni
Din propriul corp, sau lucruri legate de acesta,
Sau de la Cel mai Drag
Care este Însuşi Obiectul Iubrii.

Chiar dacă aceste obstacole ar fi la fe de vaste
Ca nemăsurabilul munte Meru
Iubirea spirituală le va învinge
Şi astfel învingându-le
Devine şi mai puternică şi vitală.