Definirea treptelor

Există multe stagii care duc la manifestarea iubirii divine, prema.
Dintre acestea, vor fi descrise cele care sunt cele mai faimoase în scripturi. Bhagavad-vimukha-jiva, sau cei care sunt întorşi cu faţa de la Dumnezeu - Bhagavan, dintr-un timp fără de început, au căzut în vârtejul fără de limite al oceanului de netrecut al existenţei materiale şi astfel migrează prin univers.
Când prin mila specială a lui Bhagavan existenţa materială a fiinţei (jiva) începe să să se apropie de sfârşit, atunci ea obţine asocierea devoţilor puri ai Domnului.

Atunci, în compania lui sadhu (persoana sfântă ), se obţine extraordinarul noroc
de a asculta din gura acestuia scrierile spirituale, care vorbesc despre trei feluri de glorii:
ale devţilor puri - bhaktas,
ale serviciului devoţional pur - bhakti şi
ale Domnului - Bhagavan.

Srila Rupa Gosvami spune în Bhakti Rasamrita Sindhu 
(1.4.15-16):

ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañcati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ

La început e încrederea - ādau śraddhā
După aceea (stagiul) asocierii cu devoții - tataḥ sādhu-saṅgo
După aceea activitatea de curăţire și apropiere de Krișna - tato 'nartha-nivṛttiḥ
După aceea (stagiul) îndepărtării ataşamentelor nedorite -tato ’nartha-nivrittih syat
După aceea liniștea interioară și fermitatea - tato niṣṭhā (în care bhajanul nu mai este tulburat de anarthas)

După aceea stagiul atingerii gustului pentru jocurile spirituale - Radha-Krishna -rucis tatah
şi desigur ataşamentul 
pentru jocurile spirituale athasaktis
După aceea (stagiul) începutului iubirii divine -tato bhavas
După aceea apare iubirea divină -
tataḥ premābhyudañcati
Aceasta are fi secvenţa - bhavet krama 
prin care iubirea divină -
ayam premnah
apare în devotul practicant - prādurbhāve sadhakanam.

Această descriere scripturală a evoluţiei spre iubirea divină prema este de fapt o descriere a dezvoltării dorinţei fără de compromis a devotului pentru prezenţa Domnului.
Începutul acestei dorinţe este încrederea - sraddha - că prezenţa Domnului poate fi atinsă,
această încredere creşte treptat şi se transformă în prema (shrada fiind de fapt cea mai mică particolă de prema).
Acea dorinţă apare asemenea răsăritului soarelui iubirii divine.
Aşa cum soarele ce răsare, revelează lumea din jurul nostru, la fel şi soarele iubirii divine îl revelează pe Krişna.