Lecția 33 Substantivul – Cazurile Instrumental Dativ Ablativ

Al treilea caz tṛtīyā - Instrumental – indică Instrumentul cu care este în legătură verbul,
sau altfel spus Mijlocul prin care este executată acțiunea.
De exemplu: “El merge cu Mașina”.

Al patrulea caz caturthī - Dativ – indică obiectul indirect,
Destinatarul sau Scopul acțiunii
De exemplu: “El dă de mâncare câinelui.“ „El muncește pentru bani.“

Al cincelea caz pañcamī - Ablativ - indică
         locul de unde începe acțiunea.
                          De exemplu: “El vine de la râu.“ “El a căzut din pom.“
         cauza sau prilejul
                        "Datorită furiei l-a lovit pe băiat.“

 

eka_vacana

dvi_vacana

bahu_vacana

prathamā nominativ

naraḥ नरः

narau नरौ

narāḥ नराः

dvitīyā  acuzativ obiect direct

naram नरम

narau नरौ

narān नरान

tṛtīyā instrumental

nareṇa (ena) नरेण

narābhyām नरभ्याम

naraiḥ नरैः

caturthī      dativ scopul destinatar

narāya नराय

narābhyām

narebhyaḥ नरेभ्यः

pañcamī ablativ început cauza

narāt नरात

narābhyām

narebhyaḥ नरेभ्यः

Exerciții:

Traduceți următoarele propoziții:

1. aśvaḥ naram vṛkṣam vahati       अश्वः नरम वृक्षम वबति     
    Calul duce omul (dvitīyā - acuzativ) la copac (dvitīyā - acuzativ).

2. naraḥ vṛkṣam aśvena gacchati   नरः वृक्षम अश्वेन गच्छति   
   Omul merge pe cal (instrumental) spre copac (dvitīyā - acuzativ)

3. vṛkṣan aśvat labhadhve               वृक्षन अश्वत लभध्वे           
    Voi începeți să luați copacii (dvitīyā - acuzativ) de pe cal (ablativ - de unde începe acț).

4. aśvaḥ vṛkṣam narāya vahati        अश्वः वृक्षम नराय वबति     
    Calul duce copacul (dvitīyā - acuzativ) pentru om (caturthī destinatar)

5. naraḥ aśvaḥ ca vṛkṣat gacchataḥ   नरः अश्वः च वृक्षत गच्छतः
    Cei doi, omul și calul pleacă de la copac  (ablativ - de unde începe acț).

6. aśvam vṛkṣat narāya nayate          अश्वम वृक्षत नराय नयते
    El conduce pentru om (caturthī destinatar) calul de la pom (ablativ - de unde începe acț).                                      

  1. El merge cu calul  (instrumental).     
      aśvena gacchati                      अश्वन गच्छति
2. Voi doi conduceți calul pentru om.   
    aśvam narāya nayethe         अश्वम नराय नरायथे
3. Ei cară copacii cu cai.                         
     vṛkṣan aśvaiḥ vahanti         वृक्षन अश्वैः वहनति
4. Noi mergem de la copac spre cai .
    vṛkṣat aśvān gacchāmaḥ     वृक्षत अश्वेभ्यः गच्छामः
5. Noi doi luăm copacul de la om, cu calul
    vṛkṣam narāt aśvena labhāvahe  वृक्षम नरात अश्वन लभावहे
6. Caii duc omul de la copaci 
    aśvāḥ naram vṛkṣebhyaḥ vahanti अश्वाः नरम वृक्षेभ्यः वहनति