3.34 Japa˙ Incantarea mantrelor

Geapa
Incantarea mantrelor


Incantanrea numelui Domnlui Suprem bhagavan-nama sau a mantrelor
este numită japa. Incantarea (ucearana) este de trei feluri:
1) verbală (vacik), 2) în șoaptă (upamsu) și 3) mentală (manasik).
Geapa executată enunțând clar audibil mantra este numită vacika-geapa.
Meditația asupra numelui Domnului sau a mantrei este numită manasik-geapa.

În comentariul său la Hari-bhakti-vilasa (11.247) Sanatana
Gosvamipada a spus: “vacikasya kirtanant-argatvat manasi-kasya
Smaranat-matvat – vacik-japa este inclusă în practica de incantare - kirtana
,
iar manasik-geapa este inclusă în practica de meditație - smaran.”

In Bhakti-sandarbha (Anuccheda 276) Șri Giva Gosvami a spus:
tatra nama-smaranam – harer nama param japyam dhyeyam geyam
nirantaram kirtaniyam ca bahudha nirvrittir bahudhecchata iti
javali-samhitady-anusarena jneyam. nama-smaranam tu
cuddhanta˙-karanatam apeksate tat sa∫kirtanac-cavaram iti mule
tu nodaharana spas†ata
.

În Geavali-samhita procesul de nama-smaran a fost descris în felul
următor: Cei ce doresc să obține nelimitate varietăți de extaz spiritual
trebuie să execute totdeauna geapa meditațională (dhyana), cântarea
(gana) și incantarea -kirtana a celor mai de seamă nume ale lui Șri Hari

Dar în practicarea meditației asupra Numelor Domnului Suprem nu poți
obține extaz spiritual atâtat timp cât inima este impură, indiferent ce fel de geapa practici, dar nama-smaran este cel mai efectiv, chiar dacü nu este chiar așa de ușor disponibil ca nama-sankirtana.

Pentru începători nama-sankirtana este cel mai important, pentru că ei nu prea îl cunosc pe Krișna, și nici nu au atașament pentru Acesta, pentru a și-L aminti în mod corespunzător, și mai sunt deranjați și de mintea neliniștită.

Incantarea Numelor sfinte nu te îndepartează niciodată de la meditaţie, ci ajută meditaţia.
Iar meditaţia ajută incantarea Numelor Sfinte.
Numele Sfânt este asemenea unui catalizator care dă putere meditaţiei.
Dacă meditezi asupra lucrurilor materiale şi incantezi Numele Sfinte atunci lucrurile materiale se vor îndeplini,
adica primeşti ceea ce îţi doreşti, prin puterea Numelor Sfinte.
1. Mintea este asemenea unui recipient
2. Numele Sfant asemenea unui îngrăşamânt
3. Dorinţele sunt asemenea unor plante

Cand spui Numele Sfânt şi mintea (meditaţia) se duce la dorinţele materiale, atunci aceste plante se fac mari şi puternice
iar planta devoţională divină – bhakti lata - este acoperită de acestea.
Când spui Numele Sfinte şi nu esti atent la ceea ce spui, fără însă a-ţi dori ceva, atunci Numele Sfinte îţi dau mukti -eliberare:

āpannaḥ saḿsṛtiḿ ghorāḿ
yan-nāma vivaśo gṛṇan
tataḥ sadyo vimucyeta
yad bibheti svayaḿ bhayam
(Bhagavat Puran1.1.14)

Intelepţii ii spusera lui Suta Gosvami:

Incantand Numele Sfinte fără ataşament (neatent) - gṛṇan yan-nāma vivaśaḥ
când eşti încurcat in complicata samasara (lanţul repetatelor naşteri şi morţi) āpannaḥ ghorām saḿsṛtim
te eliberezi imediat de aceasta - vimucyeta sadyah tataḥ;
căci de această (incantare a Numelor Sfinte) îi este frică Fricii în personă yat bibheti bhayam svayam.

Adică nici Frica nu se apropie de cei ce incantează Numele Sfinte.

Concluzia ar fi că oricând incantarea Numelor sfinte este auspicioasă.
1. Pentru materialist
2. Pentru jnani care vrea să atingă mukti
3. Pentru devot care mediteză asupra jocurilor lui Radha-Krişna.

De aceea cu căt incantezi mai mult cu atât eşti mai aprope de ţel.

Meditaţia ce-i drept este greu de făcut la servici, pe drum, în maşină.
De preferat e să te afli într-un loc sfânt ca Radha-kund şi să-ţi aminteşti jocurile încântătoare ale Cuplului Divin - Radha-Krişna,
sub îndrumarea celor ce cunosc tehnica acestei aduceri aminte (meditaţii) şi treptat primind indicaţii asupra propriei forme spirituale - siddha deha,
te vei afla în absobţia propriului corp spiritual – svarup aveşa – pătrunzând astfel în acele jocuri divine.

Fiecare yuga (eră) are un anumit proces de atingere a realizării spirituale.
În acest vers se vede că în Kali-yuga accentul este pus pe incantarea Numelui Sfânt.
De aceea meditaţia însoţită de incantarea numelui Sfânt este mult mai benefică decât meditaţia fără Numele Sfânt.

kṛte yad dhyāyato viṣṇuḿ
tretāyāḿ yajato makhaiḥ
dvāpare paricaryāyāḿ
kalau tad dhari-kīrtanāt
(Srimad Bhagavatam 12.3.52)

Acelaşi rezultat tat (obţinut)
în Satya-yuga kṛte prin meditaţia dhyāyataḥ asupra Domnului Vişṇu viṣṇum
în Tretā-yuga tretāyām prin executare sacrificiilor (în arenele sacrificiale) yajataḥ makhaiḥ
în Dvāpara-yuga dvāpare prin venerea (zeităţii Domnului în Templu) paricaryāyām
(este obţinut) în Kali-yuga kalau prin incantarea numelor Domnului Hari hari-kīrtanāt

Incantarea Numelui Sfânt poate fi făcută
1. cu voce tare de obicei pentru începători (dar şi pentru avansaţi)
2. în şoaptă pentru avansaţi
3. în gând pentru avansaţi

În Padma PurANa se spune:

dvAntriM-sad-akSaraM mantraM nAma-SoDa-zakAnvitam
prajapan vaiSNavo nityaM rAdhA-kRSNa-sthalaM-labhet


“Orice vaişnava (credincios care îl venerează pe Dumnezeu sub forma sa de Vişnu – Creator al lumilor materiale)
care în mod constant incantează mantra care conţine 16 nume sfinte constând din 32 de silabe,
(hare krişna hare krişna
krişna krişna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare)
va atinge cu siguranţă lăcaşul spiritual unde trăiesc veşnic Radha (iubita supremă a Domnului) şi Krişna – (Domnul Suprem) Cel Atoate Atrăgător.”

Atitudinea pe care trebuie să o avem față de cei ce incantează numele spirituale ale Domnului
este descrisă der Rupa Gosvami în care sa Nectarul Instrucțiunii (Upadeș-amrita) în

Mantra 4

krișneti yasya giri tam manasadriyeta
dikșasti cet pranatibhiș ca bhajantam ișam
șușrușaya bhajana-vijñam ananyam anya
nindadi-șunya-hridam ipsita sanga labdhya


Oferă respect în minte celui în a cărui vorbire a apărut (incantarea numelui lui) Krișna - manasadriyeta tam yasya giri krișneti
Pleacă-te (în fața celui) ce a acceptat inițierea spirituală - pranatibhiș dikșasti cet
și este angajat în venerarea Domnului Suprem - ca bhajantam ișam
Dorește-ți asocierea celor ce au realizat spiritual (Obiectul) - șușrușaya sanga vijñam -
venerației și meditației exclusive - bhajana ananyam anya
Dorește-ți să atingi golirea inimii de ofense - ipsita labdhya șunya-hridam nindadi

De ce este greu să obții gust?

Mantra 7

syat krișna-nama-caritadi-sitapy avidya-
pittopatapta-rasanasya na rocika nu
kintv adarad anudinam khalu saiva juș†a
svadvi kramad bhavati tad-gada-mula-hantrm


Vai! Deși numele și calitățile lui Krișna - nu api nama-caritadi krișna
sunt asemnea zahărului candi - syat sita
datorită lipsei cunoașterii spirituale - avidya
ele nu sunt gustoase pentru limbă - na rocika rasanasya
ci sunt ca fierea (de amare) - upatapta pitta
Dar cu siguranță atunci când Acesta - kintu eva khalu sa
este servit constant și cu respect - juș†a anudinam adarat
gradual (numele și calitățile Sale) devin - kramat bhavati
foarte gustoase și distrug din rădăcină - svadvi hantrm mula
acea boală (prin care ele par a fi amare, fiind atras de dulceața plăcerilor din această lume materială) - tad-gada