3.36 Maha-prasada-seva Onorarea mâncării servite zeității

Mâncarea și băutura oferită zeității Domnului sunt numite mahaprasada – marea milă.
Este datoria devoților să onoreze maha-prasada. Făcând aceasta,
lucrurile nedorite din inimă, anarthas sunt ușor distruse și
bhagavad-bhakti – serviciul devoțional pur își poate face apariția.
Bhagavad-bhaktas (marii devoți) nu acceptă decâtmaha-prasada,
și ca urmare, ceea ce rămâne de la aceștia este numit
maha-maha-prasada, care este un medicament puternic,
care face ca inima devoților să fie curățată de anarthas.

Înainte de servirea mâncării (onorarea prasadului) se rostesc următoarele 3 mantre:

mahā-prasāde govinde
nāma-brahmaṇi vaiṣṇave
svalpa-puṇyavatāḿ rājan
viśvāso naiva jāyate

O rege, cei care au făcut puține fapte pioase - rājan vatāḿ svalpa-puṇya
cu siguranță nu câștigă încredere  - eva na jāyate viśvāso
în maha-prasadul lui Govinda - mahā-prasāde govinde
în numele spiritual, în brahmani sau vaișnavi - nāma-brahmaṇi vaiṣṇave

bhāi-re
śarīra abidyā-jāl, joḍendriya tāhe kāl,
jīve phele viṣaya-sāgore
tā'ra madhye jihwā ati, lobhamoy sudurmati,
tā'ke jetā kaṭhina saḿsāre

Fraților, corpul este un ocean de ignoranță - bhāi-re śarīra abidyā-jāl,
iar simțurile sunt o rețea de căi ce duc la moarte - joḍendriya tāhe kāl,
prin care ființa este aruncată în oceanul plăcerilor materiale - jīve phele viṣaya-sāgore
printre acestea limba este cea mai lacomă și mai periculoasă - tā'ra madhye jihwā ati lobhamoy sudurmati,
este foarte dificil să o cucerești în acestă lume - tā'ke jetā kaṭhina saḿsāre

kṛṣṇa baro doyāmoy, koribāre jihwā jay
swa-prasād-anna dilo bhāi
sei annāmṛta pāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo
preme ḍāko caitanya-nitāi

Șri Krișna este milos și pentru a cuceri (lupta) cu limba  - kṛṣṇa baro doyāmoy, koribāre jihwā jay
și ne-a dat milă (sub forma) propriei mâncări, fraților - swa-prasād-anna dilo bhāi
acceptă această mâncare nectariană - sei anna amṛta pāo
și laudă calitățile (Cuplului Divin) Radha-Krișna - rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo
și cu iubire strigă Cetanya-Nitai - preme ḍāko caitanya-nitāi

Pregătirea pentru oferirea mâncării :

1. Se pregătește apă sacră:
- se folosește un recipient (căniță) care nu a avut nici o altă întrebuințare (nouă)
- se umple cu apă
- se introduce degetul mijlociu de la mâna dreaptă în recipient și se acoperă cu mâna stângă
- și se rostește următoarea mantră:
ganga cea yamuna ceva
godavari sarasvati
narmadi sindhu kaveri
geale smin sanidim kuru

(Fie ca apele Gangelui, Yamunei, Godavari, Sarasvati, Narmadi, Sindhu și Kaveri să se manifeste)

2. Purificarea mâinilor
- se ia cu mâna dreaptă o linguriță care nu a avut nici o altă întrebuințare (nouă)
- și se ia apă din micul recipient
- și se toarnă în mâna stângă, care apoi aruncă apa jos (astfel mâna stângă este purificată)
- apoi se ia lingurița cu mâna stângă
- și se ia apă din micul recipient
- și se toarnă în mâna dreaptă, care apoi aruncă apa jos (astfel mâna dreaptă este purificată)

3. Purificarea gurii
- se ia cu mâna stângă lingurița și se pune apă sacră în palma mâinii drepte
- și se soarbe apa turnată din palmă, fără ca buzele să atingă palma
- apoi se rostește om keșavaya namaha - plecăciuni Domnului Suprem Keșava
- se purifică mâna dreaptă ca la punctul 2
apoi se repetă:
- se ia cu mâna stângă lingurița și se pune apă sacră în palma mâinii drepte
- și se soarbe apa turnată din palmă, fără ca buzele să atingă palma
- apoi se rostește om narayanaya namaha - plecăciuni Domnului Suprem Narayan
- se purifică mâna dreaptă ca la punctul 2
apoi se repetă:
- se ia cu mâna stângă lingurița și se pune apă sacră în palma mâinii drepte
- și se soarbe apa turnată din palmă, fără ca buzele să atingă palma
- apoi se rostește om govindaya namaha - plecăciuni Domnului Suprem Govinda
- se purifică mâna dreaptă ca la punctul 2

După ce ai executat ritualul de purificare (cel puțin în gând),
îți imaginezi că te duci la Șri Cetanya și la Radha-Krișna cu mâncarea pentru a le-o servi aceestora.

Invitația și oferirea

Îi inviți (în gând) pe Șri Cetanya și pe Radha-Krișna să ia loc spunând:
idam asanam
klim gouraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah


Îi speli (în gând) pe Șri Cetanya și pe Radha-Krișna pe picioare spunând:
etat padyam
klim gouraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah


Le oferi apă (în gând) lui Șri Cetanya lui Radha-Krișna pentru a-și clăti gura spunând:
idam acamanyam
klim gouraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah


Pui (în gând) frunze de Tulasi în mâncare spunând:
etat nayvedyam șri tulsi panaya jalam
klim goraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah


Apoi rostești în gând Gopal-Mantra, care este primită dela maestrul spiritual, de opt ori, punând mâna dreaptă deasupra mâncării oferite cu palma în sus, iar pe degetele palmei drepte, acoperite de mâna stângă se numără cele opt mantre:

Klim Krishnaya Govindaya Gopigeana-vallabhaya Svaaha
"Ofer venerația mea lui Krishna, care este Govinda, iubitul mai presus de toate al păstorițelor ."

Așteptarea ca Gauranga și Șri Șri Radha-Radha să mănânce

Sadakul se așează și rostește în gând (de 10 ori, numărând pe buricele degetelor de la mâna dreaptă, care este acoperită) mai întâi Kāma-gāyatrī mantra, care este primită de la maestrul spiritual,:

klīḿ kāma-devāya vidmahe puṣpa-bāṇāya dhīmahi tan no 'nańgaḥ pracodayāt

Să ne concentrăm asupra seminţei dorinţei erotice, Zeul iubirii erotice - vidmahe klīḿ kāma-devāya (Krişna - aprAkRta-navina-madana din Vrindavan)
Să medităm asupra Celui ce poartă arcul de flori - dhīmahi tan bāṇāya puṣpa
Să ne ilumineze cel ce nu are corp (ananga- nume pe care Cupidon l-a primit după Şiva l-a tranformat în cenunşă cu privirea sa furioasă) - pracodayāt 'nańgaḥ

vṛndāvane 'aprākṛta navīna madana'
kāma-gāyatrī kāma-bīje yāńra upāsana
CC 2.8.138:

“Se meditează asupra tânărului Cupidon transcendental din Vrindavan (Krișna) și poate fi realizat
prin incantarea mantrei Kama-gayatri, care este Kama-bija (sămânța dorinței transcendentale erotice).

kāma-gāyatrī mantra este pentru acei vaişnava care doresc o relaţie de iubire erotică cu Krişna.
Aceştia meditează asupra corpului lor spiritual ca fiind
- acela al unei soţii a lui Krişna, asemenea reginelor din Dwarka, dacă doresc iubirea conjugală – svakya bhava - sau
- acela unei gopii, asemenea celor din Vrindavan, dacă doresc iubirea extraconjugală – parakya bhava.

Apoi se pot rosti în gând (de 10 ori, numărând pe buricele degetelor de la mâna dreaptă, care este acoperită) și alte mantre, ca Gaura-Gayantri mantra
klim caitanyaya vidmahe vișvambaraya dimahi tan no goura praceodayat,
Pancea tattva Mantra
Șri Krișna caitanya brabhu nityananda șri advaita gadhadara șrivasati goura bhakta vrinda
, Hare Krișna Maha-Mantra, Radhe Șyam Mantra ... 

Finalizarea oferirii

După aceea se bate de trei ori din palme, pentru a atenționa zeitățile că
urmează să aduni masa și să-i servești cu apă pentru clătirea gurii și
mirodenii pentru digestie (tambul) și rostești următoarele două mantre:

idam acamanyam
klim gouraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah

idam tambulam
klim gouraya svaaha
șrim klim radha krișnabyam namah

Apoi în gând iei resturile mâncării și le oferi
lui Pournamasi devi / mama lui Sandipani Muni, gurul lui Krișna, care este cea mai respectată în Vrindavan, apoi
lui Tulsi devi, care este cea care acordă noilor solicitanți rezidență în pădurea Vrindei, unde au loc joc multe jocuri intime ale Cuplului Divin Radha-Krișna
prietenelor (sakhii) Radhei
propriului guru sub forma sa de sakhi
tuturor locuitorilor din Vrindavan
tuturor vaișnavilor

idam prasadam om pournamasyai namaha
idam prasadam om vrindayai namaha
idam prasadam om sarva sakhybyoh namaha
idam prasadam aim gurave namaha
idam prasadam om sarva brageabasibyoh namaha
idam prasadam om sarva vaișnavibyoh namaha