3.37 Vighiapti˙ Rugăciuni plecate sau cereri

Vighiapti˙
Rugăciuni plecate sau cereri


A face cunoscute rugăciunile sale la picioarele asemenea lotușilor ale lui Șri Bhagavan se numește Vighiapti. Descrierea proriei condiții mizerabile, a înșelăciunii, a atașamentului fată de existența materială, neajutorarea ș.a.m.d. și a te ruga pentru eliberarea din aceste condiții, pentru a ajunge la serviciul la picioarele Domnului se numește Vighiapti
Există trei tipuri de Vighiapti: (i) samprarthanatmika, (ii) dainyabodhika
și (iii) lalasamayi. Acestea sunt explicat în Bhakti-rasamRta-sindhu.

(i) Samprarthanatmika
Rugăciuni pentru creșterea atașamentului și iubirii

tatra samprārthanātmikā, yathā pādme —
yuvatīnāṁ yathā yūni yūnāṁ ca yuvatau yathā |
mano’bhiramate tadvan mano’bhiramatāṁ tvayi
||1.2.153 ||

Rugăciunea este exprimată în Padma Purāṇa:
O Domnul meu, așa cum mintea tinerilor băieți și fete rămân atașate unele de altele, la fel te rog fă ca mintea mea să fie atașată te Tine.

(ii) Dainya-bodhika
Recunoașterea nimicniciei

dainya-bodhikā, yathā tatraiva —
mat-tulyo nāsti pāpātmā nāparādhī ca kaścana |
parihāre’pi lajjā me kiṁ brūve puruṣottama
||1.2.154 ||

Admiterea nimicniciei așa cum este arătată în Padma Purāṇa
O Purușotam, în această lume nu există un păcătos și ofensator ca mine. Și deși tu ești un ocean de milă mi-e rușine să-ți cer să mă ierți. Ce-aș mai putea spune?

(iii) Lalasamayi
Dorința de a servi în mod direct și personal Domnului

yathā vā —
kadāhaṁ yamunā-tīre nāmāni tava kīrtayan |
udbāṣpaḥ puṇḍarīkākṣa racayiṣyāmi tāṇḍavam
||1.2.156||

Un alt exemplu este prezentat:
“O Domn cu ochi asemenea lotușilor, când voi dansa pe malurile Yamunei cu lacrimi în ochi, în timp ce incantez numele Tău?”

Acesta este un exemplu (Bhakti-rasamRta-sindhu 1.2.156) al unui geata-rati bhakta; în care bhava-bhakti (începutul iubirii divine) deja a apărut.
Lalasamayi-vighiapti exprimă intensa dorință pentru a tip specific de serviciu impulsionat de manifestarea afecțiunii divine rati.
Samprarthanatmika-vighiaptieste rugăciunea unui devot în care rati încă nu s-a manifestat. Ea este o rugăciunea pentru apariția afecțiunii divine - rati.
În această rugăciune există dorința intensă, dar bhava – începutul iubirii divine – lipsește.

Șri Giva Gosvami, afirmă că lalasamayi vighiapti este o rugăciune pentru cei ce practică raganuga-bhakti sub îndrumarea unui guru care a fost inițiat într-un lanț disciplic – pranali de suflete ce au atins perfecțiunea unui corp spiritual – siddha, lanț ce duce la unul dintre asociații direcți ai lui Sri Cetanya care au forme spirituale și în jocurile lui Krișna.