3.14 Renunțarea la studiul multor scrieri spirituale

Bahu-șastra-vyakhya-vivadadi-tyaga

Renunțarea de a studia multe scrieri spirituale
Pentru a găsi noi explicații și argumente


Srierile Vedice sunt asemenea unui ocean. Pentru a găsi instrucțiuni referitoare la un anumit subiect,
cel mai bine este să studiezi acele scrieri ce se referă la acel subiect de la
început până la sfârșit și nu pe sărite, ci cu mare atenție.

Dacă citești câte ceva din diferite scrieri nu poți cu adevărat să obții o
cunoaștere adecvată a subiectului cercetat. Dacă nu-ți folosești mintea să
citești cu atenția ceea ce autorul a vrut să comunice, și te mulțumești cu
citate care uneori fiind rupte din context sunt interpretate într-o cu totul altă
manieră fiind puse într-un cu totul alt context decât cel inițial, atunci
inteligența nu se va ascuți, și nu va putea distinge între adevăr și minciună, încurcându-le.

Înțelesul direct al unui vers, așa cum reise din contextul lucrării este înțelesul adevărat.

In Sri Caitanya-caritamrita (Madhya-lila 22.118) Șri Cetanya i-a dat și
această instrucțiune lui Sanatana Gosvami:

avaiṣṇava-sańga-tyāga, bahu-śiṣya nā kariba
bahu-grantha-kalābhyāsa-vyākhyāna varjiba


Renunță la asocierea cu cei ce nu sunt vaișnavi - tyāga sańga avaiṣṇava
Nu accepta mulți discipoli - nā kariba bahu-śiṣya
Renunță la a studia în parte - varjiba abhyāsa kalā
Multe scrieri spirituale pentru a da (altora) explicații - bahu grantha vyākhyāna

De asemenea în Șrimad-Bhagavatam se spune: “na vyakhyam upayunjita
– să nu faci o profesie din a explica lucrările spirituale (pentru a-ți menține existența).”

Scrierile spirituale nu sunt subiectul afacerilor comeciale.
In Șrimad-Bhagavatam (7.13.8 ) astfel de practici sunt interzise:

na śiṣyān anubadhnīta
granthān naivābhyased bahūn
na vyākhyām upayuñjīta
nārambhān ārabhet kvacit


Să nu te urmeze niciodată mulți discipoli- na anubadhnīta kvacit bahūn śiṣyān
Și desigur nici să studiezi (multe) scrieri spirituale - na eva abhyaset granthān
Și nici să-ți câștigi existența în urma discursurilor (spirituale) - na upayuñjīta vyākhyām
Și nici să faci mari întreprinderi (pentru a face asociații, temple, festivaluri) - na ārabhet ārambhān

Căci prin aceasta prorpiul bhajan este distrus. Problema este însă că în
zilele noastre marea majoritate a vaișnavilor nici nu ști ce este acela bhajan.