3.26 Să te ridici în fața zeității Domnului

Abhyutthanam
Rising from one’s seat in honour of the Lord


Atunci când vii în fața Domnului Suprem Sri Bhagavan, în templu pentru a lua darșan (a-l vedea când sunt deschise ușile altarului), sau atunci când face turul orașului într-un palanchin, precum și atunci când îl vezi pe guru sau pe vaișnavi apropiindu-se, dacă te afli șezând, trebuie cel puțin să te ridici și să saluți cu mâinile la piept și înclinând capul, dacă nu execuți respectul bățului ce cade la pământ.
Aceasta se numește abhyutthana, ridicându-te pentru a-l venera pe Domn. Făcând astfel
Bhagavan este mulțumit și bhakti înflorește. În Brahmanda Purana se spune:

yanarudham pura prekșya
samayantam janardanam
abhyutthanam narah kurvan
patayet sarva-kilbișam


Bhakti-rasamRta-sindhu (1.2.130)

Cei ce-L văd pe Bhagavan Șri Janardan urcat în car sau într-un palanchin și se ridică pentru a-I oferi respect, și-au distrus păcatele.