3.46 Dhyanam – Meditația

Înţelesul versului lui Sri Rupa “krișnam smaran janam casya”este confirmat de
către Srila Kaviraja Gosvamii în Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 22.159:

nijābhīṣṭa kṛṣṇa-preṣṭha pācheta' lāgiyā
nirantara sevā kare antarmanā hañā


Practicantul raganuga trebuie continuu să execute “intern” manasi-seva (serviciu devoţional în minte) către Krishna urmând asociaţilor dragi ai Acestuia din Braja.
care au nija-abhīṣṭa (acelaşi fel de relaţie de iubire pe care practicantul (sadhak) doreşte să o stabilească cu Sri Krishna).

(Practicantul raganuga sadhak) trebuie hañā în mod constant nirantara
să fie angajat kare în serviciu devoţional divin sevā în mintea sa antarmanā
urmând pācheta' lāgiyā asociaţilor dragi ai lui Krişna kṛṣṇa-preṣṭha
pe care şi i-a ales (ca exemplu de urmat) nija-abhīṣṭa.

Acei bhakta care tânjesc să fie împreună cu Braja-raja-nandan Krişna în dasya-rasa
pot “intern” să servească asmenea stărilor sufleteşti ale lui Raktaka, Patraka, şi a altor familişti servitori din Nandan-gram
(locul copilăriei lui Krişna în Vrindavan). Aceşti servitori asistă Mama Jaşoda in îmbăierea lui Krişna, îmbrăcarea şi decorarea
Acestuia precum şi în alte servicii care au legătură cu necesităţile corporale şi comfortul lui Krişna.
O asemenea atitudine devoţională este caracterizată de un sentiment de respect faţă de Krişna ca stăpân.

Acele persoane care doresc să fie împreună cu Gopal Krişna in sakhya rasa
pot să facă acest lucru prin urmarea prietenilor lui Krişna, cunoscuţi sub numele de priya-narma-sakhas, cum ar fi Subala,
Madhumangala, Ujjvalla şi alţii. În acest caz sentimentul de respect pentru Krişna ca persoană superioară este transcedat.
Tratându-L pe Acesta, ca prieten de-al lor sakhas Îl servesc pe Krishna, dar în acelaşi timp îşi permit să se lase serviţi de El.

Bhakta care-şi doresc serviciu etern (nitya-seva) pentru Yashoda-nandan Krişna, în vatsalya rasa pot urma serviciului şi s
entimentelor Mamei Yaşoda şi lui Nanda Maharaja. Ei vor atinge o poziţie asemenea lui Ambhika, Kilimba şi alte prietene
ale Mamei Yaşoda care acţionează ca dhatris (îngrijitoare). Asemenea persoane primesc de asemenea privilegiul de a oferi
lapte de la pieptul lor lui Krişna. In Vatsalya prema, sentimentul de a fi egalul lui Krişna (ca în sakhya rasa) este depăşit.
Asemenea bhakta se simt superiori în putere şi inteligenţă copilului Krişna şi Îl privesc pe Acesta ca un copil neajutorat,
complet dependent de grija şi protecţia lor.

In madhura rasa (iubire erotica spiritual)  intimitatea cu Krişna creşte, de vreme ce Gopiile îşi oferă chiar şi corpurile pentru fericirea lui Krişna.
Această prema (iubire divină) este neafectate de nici o formă de obligaţie socială sau dharmică, frică, ezitare, sau sentimente de reverenţă.
De aceea, madhura-prema îl subjugă pe Krişna în cea mai mare măsură.

Totuşi vasta majoritate a urmaşilor rupanuga ai lui Rupa Gosvami  doresc să atingă Mangiari-bhava - servitudinea pentru Radha,
de vreme ce această formă de așa zisă "madhura rasa", în care o relație direct cu Krișna este exclusă este cea mai răspândită în
Gaudiya-sampradaya (recunoscută ca cel mai înalt tip de extaz divin – egal cu cel al Radhei).

Pentru a obţine majari-bhava practicantul - sadhak trebuie să cultive “intern” o stare sentimentală similară cu cea a servitoarelor Radhei, c
onduse de Rupa şi Rati Manjari. Totuşi această stare sentimentală, trebuie mai întâi să înceapă prin urmarea mentală a propriului Gurudeva;
iar în acest sens Şrila Vishvananth Cakrabarti a revelat eterna ocupaţie a gurului rupanunga in cel de-al şaselea vers din Gurvastakam:

nikunjayuno ratikeli siddhyair jajalibhir juktiakeksnaiya
tatratidadsyad ati vallabhasya vande guroh sir caranaravinda


“Sri Sri Radha-nikunja-bhihari’s Jugala-milan (Întâlnirea amoroasă a Cuplui Divin – Radha-Krişna) şi rati keli (jocurile iubirii divine) sunt posibile
doar datorită, aranjamentelor inteligente şi a serviciului expert executat de sakhis şi manjaris. Printre aceste Gopi Gurudevi a mea (gurul în corpul
său spiritual de mangeari) este deosebit de competentă, şi de aceea foarte dragă Cuplului Divin - yugal-kishora. De aceea, cu grijă şi atenţie ofer
plecăciunile mele la picioarele asemenea lotusului - cearan-padma - ale gurului.”