3.2.2 Tipuri de sunete și tipuri de existență

Puterea Sunetelor

În scrierile tantrice sunetele alfabetului sanskrit (deva-nagari) numite şi akşara au zeităţi tutelare corespunzătoare numite şi Şakti (energii).
Akşara sunt sunete ce au o anumită forţă, ele fiind cuplate cu fazele Creaţiei (lumilor materiale).

Akşara aşa cum sunt definite de Cunoaşterea Vedică sunt în mod constituţional cuplate cu obiectele pe care le denumesc prin sunetul rezultant (şabdha) şi înţelesul (artha) acestuia.
Sunetele din limbile curente nu sunt aceste Akşara sau variante stâlcite ale acestora.

Trasferarea sunetului transcedental în planul material

Baladev Vidyabhuşan a scris în comentarul său la Vedanta Sutra 1.3.28, că creaţia tuturor fiinţelor a fost continuată de către prima fiinţă dintr-un univers, Brahmaa prin amintirea formelor şi a caracteristicilor acestora prin rostirea vorbelor corespunzătoare.
Acesta este un alt nivel de înţelegere al puterii cuvintelor.

Aspectul eternităţii sunetului şabdha şi al înţelesului (artha) pe care acesta îl poartă cu el se bazează pe originea lor spirituală - shabda-artha-brahman, deoarece Domnul Suprem este Originea obiectelor precum şi a descrierii (funcţionalităţii) lor.

Cuvântul existent în varietatea lumii spirituale este transferat în lumea materială prin filtrul Falsului Ego care este colorat de cele trei Moduri ale Naturii Materiale (Virtute, Pasiune şi Ignoranţa).
Acesta descrie varietatea manifestării energiei (şakti) spirituale pusă în mişcare de Şaktiman (Domnul Suprem) prin filtrul Falsului Ego.

Cuvântul rostit are natura sunetelor care îl compun şi astfel puterea de creaţie a universului se află în sunetele alfabetului deva-nagari. Diferitele sunetele sunt cuplate cu diferitele funcţiuni ale puterii de creaţiei iar totalitatea acestora reprezintă Matrika sau „Mama esenţei”.

Aşa cum un Sankalpa, un gând trebuie să treacă prin mai multe stagii pentru a atinge puritatea preconizată, pentru a se putea manifestă ca o Forţă de creaţie, la fel şi sunetele mantrei de iniţiere trebuie să treacă prin mai multe stagii pentru a atinge puterea de manifestarea a zeităţii tutelare a mantrei.

Stagiile pe care Sunetul îl parcurge se numesc para, pashyanti, madhyama și vaikhari.
În stagiul para devotul rosteşte pur numele Domnul Suprem Krişna iar acest devine manifestat prin puterea mantrei

Mantra de iniţiere nu este o combinaţie întâmplătoare de sunete ci forma subtilă a Zeităţii care este prezentă în Mantra. Meditaţia continuă asupra numelui spiritual prezent în Mantra duce la purificarea gândului şi a sunetului. 

Cele 4 trepte ale sunetului

Fiecare treaptă de sunet corespunde unei anumite trepte de existenţă, iar perceperea unei anumite trepte de sunet depinde de treapta de puritate a conştiinţei fiecăruia.

Pentru a percepe întregul spectru al sunetului (nu în sens fizic) este nevoie de o conştiinţă pură, spirituală. Clarvăzătorii care pot percepe toate cele patru trepte ale sunetului se numesc Manişi.

Cele trei forme superioare ale sunetului sunt numite în Vede: guha, adică ascunse, sau aflându-se în interiorul sinelui (la care oamenii condiţionaţi de modurile naturii materiale nu au acces), în timp ce cea de-a patra treaptă este cunoscută ca limba manifestată – laukika bhaşa.

Cele patru trepte ale sunetului corespunde cu cele patru trepte de conştiinţă:
Para este treapta transcendentală, corespunzând conştiinţei spirituale - a bunătățiii pure - șuddha sattva.
Paşyanti este treapta materială corespunzând conştiinţei discriminatorii,
treapta în care inteligenţa – buddhi, ține mintea sub control, corespunzând existenței în Virtute - sattva gun.
Madhyama este treapta materială corespunzând conştiinţei mentale,
treapta mentală – mana, corespunzătoare existenței Pasionale - raja gun.
Vaikhari corespunde conştiinţei materialiste grosiere - corespunzătoare existenței Ignorante, a întunericului - tama gun.

Mantrele primite în procesul de inițiere, au ca scop
să purifice mintea de atașamentul material
și totodată să creeze legătura mentală
cu forma Adevărului Absolut asupra căruia se meditează
în timpul rostiriii mantrei.

Man-tra înseamnă eliberarea (tra - rădăcina verbală de la trayate în sanscrită) iar mana înseamnă minte,
adică eliberarea minții din preocuparea acesteia cu problemele materiale (ale acestei lumi). 

Cele 4 stări ale conştiinţei sunt corelate cu cele 4 forme ale sunetului.

1. Jagrat – stare de trezie este corelată cu Vaikari - forma externă a sunetului (perceptibilă cu urechea)
2. Svapna – stare de vis este corelată cu Madhyana – forma de la nivelul Oceanului cauzal
3. Suşupti – starea de somn profund este corelată cu Paşyanti – forma de la nivelul existenţei în corpul Domnului Suprem
4. Turiya – starea transcedentală (personală sau impersonală) care este corelată cu Para – sunetul transcendental.

Sunetul transcendental Para mai este numit şi Şabda-Brahma.
În succesiunea manifestării sunetului, sursa este cea care e cea mai subtilă, şi astfel din sunetul transcendental se manifestă celelalte forme de sunet.

Puterea celor patru tipuri de sunete

La nivelul sunetelor Vaikhari şi Madhyama există o deosebire între sunet şi obiectul desemnat de acesta.
Obiectul este perceput ca fiind diferit de sunet, care este legat de acest doar prin convenţie.

La nivelul sunetului Paşyanti aproape că nu există nici o deosebire între sunet şi obiectul desemnat de acesta.
Yoghinii care se află pe acest nivel pot să vizualizeze în parte în sunet, obiectul desemnat.
Când sunetul porneşte din Manipura Ceakra şi o ia în sus cu o parte a aerului corporal într-o formă vibrândă, fără nici o silabă (varna), dar condus de minte, este numit Paşyanti.

La nivelul sunetului Para se pot percepe obiecte spirituale.
Para-vak mai este numit „rava-şabda” o condiţie nevribatorie a sunetului,
Care se află departe de domeniul mental sau al inteligenţei (buddhi).
Acesta poate fi realizat numai de cei ce se află pe platforma transcendentală.
Pe acest nivel sunetul cuprinde toate calităţile obiectului.

Primele trei sunete corespund celor trei tipuri de lumi materiale dintr-un univers:
Sistemele planetare inferioare – bhuvar
Sistemele planetare mijlocii – bhu (din care face parte şi pământul)
Sistemele planetare superioare (ale semizeiilor) - svar

În sunetul Paşynti există natura energiei Voinţei – icea-şakti
În sunetul Madhyama există natura energiei Cunoaşterii – ghiana şakti
În sunetul Vaikhari există natura energiei Activităţii – kriya şakti

Stările existenţiale sunt:
- existenţa spirituală în trei variante (în propriul corp spiritual, în corpul Domnului Suprem, în strălucirea Sa – brahma-gioti) – corespunde Sunetului Transcendental OM
- existenţa cauzală – în corpul causal (karana şarira) în Oceanul Cauzal dintre lumile materiale şi cele spirituale
- existenţa subtilă - într-un corp subtil - Sukşma şarira
- existenţa grosieră – într-un corp grosier – stuhla şarira

Domnul Suprem, când a coborât în lumea materială ca avatar, sub forma lui Krişna , a spus în discuţia să cu Arjuna (Bhagavad-gītā 8.13)

oḿ ity ekākṣaraḿ brahma vyāharan mām anusmaran
yaḥ prayāti tyajan dehaḿ sa yāti paramāḿ gatim


Şi rostind astfel silaba transcendentală om - vyāharan ity eka brahma akṣaraḿ oḿ
Cel ce-şi aduce aminte de Mine (Domnul Suprem) - yaḥ anusmaran mām
În momentul în care-şi părăseşte corpul - prayāti tyajan dehaḿ
Atinge ţelul suprem - sa yāti gatim paramāḿ

Exact starea de care-ţi aduci aminte in momentul aşa zisei morţi,
este exact starea pe care o vei atinge in existenţa următoare,
spune de asemenea Şri Krişna în Bhagavad-gita.

Unii găndesc că prin aceasta ar fi foarte uşor să atingă o existenţă spirituală,
chiar dacă întreaga viaţă s-au ocupat cu lucruri care au de-a face cu lumea aceasta
şi prin care propria lor conştiinţă sau ataşament aparţine acestei lumi.

Fiecare ajunge acolo unde îi este ataşamentul (conştiinţa este expresia atașamentului).
Dacă iubirea sau atracţia aparţine lumii acesteia, se va ajunge tot în lumea aceasta. 

O persoană realizată, un devot pur al Domnului, când se află în propria sa puritate, adică nu e atins de lume, atunci când rosteşte Numele Sfânt al Domnului Suprem, Acesta se manifestă devotului în forma care se află în acel nume.
Conştiinţa e la nivelul sufletului iar sunetul e la nivelul para.

Când de exemplul incantezi în felul acesta mantra Hare Krişna, Domnul Suprem se manifestă ca Krişna. Cu cât relaţia cu Domnul Suprem este mai intimă, cu atât mai multe jocuri transcendentale sunt dezvăluite devotului. La început le vezi din afară, iar mai târziu te afli în interiorul lor.
La acest nivel nu mai există reincarnare (în lumea materială).