Renunțarea la plăcerile materiale

Krishna-arthe akhila-bhoga-tyaga
Renunțarea la plăcerile materiale pentru a-l atinge pe Krișna


Atâta timp cât simțurile sunt direcționate spre lumea materială, fie auzul, vederea, vorbitul, gustul ș.a.m.d. mintea va fi absorbită în activități materiale și va fi astfel deviată de la temele spirituale, care ne duc aproape de Domnul Suprem.
Și nu numai atât, prin asocierea de lungă durată cu temele materiale, dezvolți atașament pentru acestea, prin care ele devin parte din propria ființă.

În acest sens, scrie Șri Rupa Gosvami în cartea sa Nectarul Instrucțiunii – Upadeșamrita:

Mantra 1-3

vāco vegaḿ manasaḥ krodha-vegaḿ
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāḿ pṛthivīḿ sa śiṣyāt


Cel ce poate tolera aceste impulsuri - yaḥ viṣaheta etān vegān
Impulsul vorbirii - vegam vācaḥ
Îndemnul minții și al furiei - vegam manasaḥ krodha
Impulsul limbii (de a gusta) - vegam jihvā
Indemnul stomacului (de a-l umple) și al genitalelor - vegam udara upastha
Este un înțelept care poate da instrucțiuni - saḥ dhīraḥ śiṣyāt
Chiar acestui întreg pământ - api imām sarvām pṛthivīm


In mantra a doua a "Instrucţinilor nectariene" Rupa Gosvami spune

atyāhāraḥ prayāsaś ca / prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-sańgaś ca laulyaḿ ca / ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati


Şase activităţi sunt detrimentale devoţunii :
(1) să mănânci sau să aduni mai mult decât e necesar (pentru întreţinerea corpului)
(2) să te străduieşti să obţii ceea ce nu are legătură cu calea iubiri divine (bhakti),
(3) să vorbeşti despre ceea ce nu are legătură cu bhakti (pălăvrăgeală),
(4) a nu fi în stare să adopţi regulile esenţiale sau adoptarea fanatică a regulilor,
(5) asocierea cu persoane care nu sunt interesate în bhakti, şi
(6) dorinţa arzătoare pentru lucrurile lumii acesteia.

In mantra a treia a "Instrucţinilor nectariene" Rupa Gosvami spune

utsāhān niścayād dhairyāt / tat-tat-karma-pravartanāt
sańga-tyāgāt sato vṛtteḥ / ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati


Şase calităţi sunt benefice pentru dezvoltarea devoţiunii divine:
(1) entuziasm,
(2) încredere fermă,
(3) răbdare în atingerea scopului dorit,
(4) executarea activităţilor care duc la iubirea divină,
(5) renunţarea la asocierile detrimentale practicii bhakti, şi
(6) modelarea propriei vieţi după cea a sfinţilor din trecut.