Isus și iubirea de "aproapele"

Isus este prezentat ca cel care a propovăduit Iubirea de oameni, așa cum se spune conform cu evanghelia „după Ioan” 13.34
"Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul."
iar unii creștini adăugă chiar că aceasta ar fi fost o 'nouă poruncă' pentru învățații evrei, 
care au fost prezentați de creștini ca fiind fiii "Satanei"
era în contradicție cu legile „dure” ale lui Moise.

1. În realitate nu este vorba despre o „nouă poruncă”, așa cum afirmă Isus sau cei care au scris evanghelia „după Ioan” căci așa cum Nașterea, Buna Vestire, Venerarea Celor trei Magi și alte calități ale lui Isus, au fost copiate de la egipteni, și această poruncă a fost copiată, dar din
Levitic 19.18:
"Să nu te răzbuni cu mina ta şi să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci   iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt (cel ce vorbește) Jehova".

2. Isus prezintă această poruncă ca și cum ar fi nouă, nefăcând nici o remarcă despre faptul că de fapt această poruncă deja exista sau
3. cel ce a scris „după Ioan” 13.34 prin această afirmație arată că nu cunoștea legile evreiești.

Bineînțeles creștinii susțin că ar fi vorba de iubirea de oameni, oricare ar fi ei.
Realitate este o alta.
Porunca evreiască se referea numai la iubirea evreilor pentru propriul lor neam:
"Să nu te răzbuni cu mina ta şi să nu ai ură asupra fiilor poporului tău, ci să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Eu sunt (cel ce vorbește) Jehova"
și care în esența ei este prezentată ca o "poruncă creștină", și credincioșii chiar cred acest lucru.

Se propagă un fals, mai ales că și în cazul variantei creștine nu este vorba de iubirea de oameni, oricare ar fi ei, căci Isus nu le spune să-i iubească pe toți, ci să se iubească între ei, ca grup:

1. "Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi (el nu spune: pe toți), aşa şi voi să  iubiţi unul pe altul."
2. Căci pentru toți ceilalți ce erau împotrivă, poruncile erau altele:

"după Matei" 18:6 
„Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării.
"după Luca" 19:27 
"Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea. "