Recesământul din „După Luca“

„După Luca“ 2.2-7
Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şi Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David. Ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, Şi a născut pe Fiul său, Cel Unul-Născut...”

Pentru a-l prezenta pe Isus ca viitorul promis Rege al Iudeilor, autorul lui „După Luca” îl prezintă pe Iosif, ca tată al lui Isus, care face parte din neamul regelui David. De aceea inventează această „Călătorie la Bethlehem“.

 În realitate un asemenea recensământ nu a avut loc. Deși în Wiki se afirmă că
1. Presupunerea că un recensământ al lui Quirinius ar fi avut loc pe timpul lui Herod se bazează pe afirmația din „După Luca”:  „Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius ocârmuia Siria“ și că mai târziu ar mai fi avut loc un recensământ.

Ideea că Quirinius ar fi făcut un recensământ pe timpul lui Herod este falsă,
1.       Pentru că tot în Wiki https://de.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius se afirmă: "Guvernarea lui Quirinius în Siria este atestată începând cu anul 6 după „nașterea lui Isus și începănd cu această dată Iudeea a fost anexată proviniciei romane Siriia."
2.       În anul 6 după numărătoare creștină Imperiul Roman l-a detronat pe Herod Archlaus, care domnise peste Iudeea ca rege vasal roman și a convertit teritoriul său în Provincia Romană Iudeea.
3.      În timpul recensămintelor Romane nu exista regula ca locuitorii să meargă în orașele natale pentru a fi numărați.
4.      Iosif nu era un cetățean roman, ca și fiul său Isus și ca urmare nu trebuia să fie numărat de romani.
5.      Lista cu recensământele care au avut loc în Imperiul Roman, nu cuprinde nici un recensământ care să fi fost ordonat de Quirinius, vezi https://www.csun.edu/~hcfll004/romancensus.html

Conform cu Josephus, autorul Cărții „Antichități ale Evreilor” acesta vorbește despre o „evaluare a proprietăților evreiești” ordonate de Quirinius, nu despre un recensământ al evreilor, romanii nefăcând niciodată o numărătoare a populației ocupate,  vezi Josephus, Antiquities 18.1-4

Având în vedere că atât în „După Matei“ 2 cât și în „După Luca” 1:5 nașterea lui Isus ar fi avut loc în timpul lui Irod, 6 ani înainte de numirea lui Quirinius ca Guvernator al Siriei, călătoria lui Iosif și Maria la Bethlehem pe motivul unui recesământ al lui Quirinius este o poveste inventată pentru a-l propulsa pe Isus ca viitor Messia, promisul Rege al Iudeilor din neamul Regelui David. 

Mai târziu noțiunea de Messia a fost reinventată de creștini, odată cu divinizare acestuia și transformarea sa din Rege al Iudeilor în Rege al Paradisului, în gura sa punându-se afirmația „Împărăția mea nu este din lumea asta.”