Lecția 12 ृ – ṛ

कृ  - kri   गृ - gri  ...

  ṛ - ri  în interiorul cuvântului apare sub consoană (cerculețul ține de exemplu locul consoanei ka – întâi se tastează consoana, de exemplu ka și apoi ṛ, vezi exemplele de mai jos)

कृपा - kṛpā -  se citește – kripî – milă - semnele “k = h e” tastatura română  
गृह - gṛha -  se citește – grihî – cămin, familie - semnele “i = u” tastatura română 
मृत - āmṛta -  se citește – amritî – nectar - semnele “E c = l” tastatura română 
नावृत - anāvṛta -  se citește – anaavritî – neacoperit, dezbrăcat - semnele “D v e b = l” tastatura română 

  हृ - hri

   în interiorul cuvântului apare sub consoană ृ (cerculețul ține locul consoanei ha – întâi se tastează consoana ha și apoi ṛ, vezi exemplele de mai jos)

हृदय - hṛdaya -  se citește – hridayî – inimă - semnele “u = o /” tastatura română
सुहृद - suhṛda -  se citește – suhridî – prieten, drag - semnele “ m g u = o” tastatura română 

हृषिक - hṛṣika -  se citește – hrișicî – organ de simț- semnele “u = ; f k” tastatura română 
इश - iśa - controlor - semnele “F M” tastatura română
हृषिक + इश - hṛṣika+iśa - hṛṣikeśa 

हृषिकेश - hṛikeśa -  se citește – hrișicheșă – Controlorul Simțurilor- semnele “u = ; f k s M” 

हृषु - hṛu -  se citește – hrișu – foc, soare, lună, fericit, bucuros“ u = ; g” tastatura română

Exercițiu: Scrieți noile cuvinte sanscrite în devanagari de câte 20 de ori.