Lecția 22 श्र (śra), ठ (ṭha) ऽ (avagraha),।,॥

Prima linie de pe tastatură

  • ऍ  ॅ  ्र  र्  ज्ञ  त्र क्ष श्र ( ) ः ऋ (se apasă pe tasta ↑ (SHIFT) din partea stângă jos)
  • !  @  #  $  % ^ & ( )  _  + (se apasăpe tasta ↑ (SHIFT) din partea stângă jos) ROMÂNĂ

श्र  śra
se poate scrie prin ligatura श + ् + र  -  M + d + j - tastatura română

श्रद्धा - śraddhā - se citește șradha – încredere, dorință, apetit – semnele „* o d O e”
श्रवण - śravaṇa - se citește șravan –  a auzi, a asculta, a studia, ureche, faimă, avere – semnele „* o d O e”

मिश्र - miśra - se citește mișrî – amestecat – semnele „c f *” tastatura română
श्रीमत् - śrīmat - se citește șrimat – chipeș, frumos, splendid, glorios – semnele „* r c l d” tastatura română
श्रम - śrama - se citește șramî – efort, strădanie, epuizare, oboseală, muncă – semnele „* c” tastatura română

ठ  ṭha

A treia linie

  • ओ ए  अ इ उ फ ऱ ख  थ  छ  (se ține apăsat pe tasta ↑ din partea stângă jos)
  • A   S  D F  G H J   K  L  Ș   Ț   (se ține apăsat pe tasta ↑ din partea stângă jos)

निष्ठा - niṣṭā - se citește nișta – stabilitate, hotărâre, încredere – semnele „v f ; d Ț e”
ठक्कुर - ṭhakkura - se citește thakur - zeitate, obiect al venerării - semnele "Ț k d k g j"
जाह्नवा ठाकुराणी - jāhnavā ṭhākurāṇī – djaanava thakuraani – soția lui Nityananda – semnele „p e u d v b e  Ț e k g j e C r”

(avagraha) -  Ctrl + Alt + Shift + .  sau altgr +Shift + .

prin care litera a de la începutul unui cuvânt este înlăturată pentru păstrarea metrului versului și a crea o legătură fonetică între cuvinte, vezi exemplul de mai jos

श्रीभगवानुवाचśrī bhagavān-uvāca – Domnul Transcendental spuse - * r  Y i b e v  g b e ș   
लोके स्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ
loke ´smin-dvi-vidha niṣṭā pura proktā mayānagha (mayā-anagha)
în lume aceste două tipuri de încredere mai îninte s-a spus de mine cel fără de păcat

Shift + fn + .  rezultă  - se pune la sfârșitul primului vers

Al doilea vers
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्
jñāna-yogena saṅkhyānaṁ karma-yogena yoginām

cunoașterea yoghină despre (sistemul) Sankhya (enumerarea celor 25 de adevăruri) și activitatea yoghină din yoga

alt gr + .  rezultă - se pune la sfârșitul celui de-al doilea vers

Temă
Tastați cuvintele de mai sus în devanagari folosind cunoștințele achiziționate.