Lecția 27–Harināmāmṛta-Vyākaraṇa-apavarga–Calea Eliberării

ते मान्ताः पञ्च विष्णुवर्गाः

te māntāḥ pañca viṣṇu-vargāḥ - această cale a lui Vișnu începe cu șiruri de câte cinci (sunete)

ka varga              ka kha ga gha ṅa              क ख ग घ ङ

ca varga              ca cha ja jha ña                च छ ज झ ञ

ṭa varga               ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa              ट ठ ड ढ ण

ta varga               ta tha da dha na              त थ द ध न

pa varga              pa pha ba bha ma           प फ ब भ म
 

Ultimul grup de cinci litere - pa-varga este numită și calea ce duce la moarte, pentru că

  • se termină cu litera ma, cu care începe cuvântul mṛtyu – मृत्यु - moarte
  • începe cu litera pa cu care începe cuvântul pariśrama – परिश्रम – strădanii,
  • și trece prin
    • pha cu care începe cuvântul phena – फेन – saliva, spumă ce curge din gura celui extenuat
    • ba cu care începe cuvântul bandha – बन्ध – prizonierat, încătușat de rolul impus de destin
    • bha cu care începe cuvântul bhaya – भय – frică impusă de rolul cu care actual te identifici

De aceea calea eliberării de moartea repetată, de strădanii, de spume, de încătușare și frică se numește a-pa-varga.

În acest sens Domnul Trascendental ar fi spus, așa cum este prezentat în Śrimad Bhāgavatm 3.25.25:

सतां प्रसंगान मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृतकर्णरसायनाः कथाः
तज्जोषणाद आश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर भकतिर अनुक्रमिष्यति

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ |
taj-joṣaṇād āśv-apavarga-vartmani śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati ||

În asocierea oamenilor spirituali - prasaṅgān satāṁ
discuțiile despre faptele mele minunate - saṁvido mama vīrya
devin gustoase pentru inimă și ureche - bhavanti rasāyanāḥ hṛt karṇa
Preferând astfel de istorii - joṣaṇād tat kathāḥ
ajungi repede pe calea eliberării - vartmani āśu apavarga
și atingi rând pe rând încrederea transcendentală - anukramiṣyati śraddhā
iubirea și devoțiunea (pentru Domnul Transcendental) - ratir bhaktir

Temă: scrieți toate cuvintele prezentate în devanagari de câte două ori.

Învățați ultimul vers pe de rost.