2.5 Gauṇa-rati

Gauṇa-rati secundare gati
din Bhakti rasāmṛta sindhu भक्ति रसामृत सिंधु:
 
 atha gauṇī -vibhāvotkarṣajo bhāva-viśeṣo yo'nugṛhyate |
saṅkucantyā svayaṁ ratyā sa gauṇī ratir ucyate || 2.5.39 ||
 
Rati Gauṇa (rapoarte secundare):
„Când se manifestă o stare emoțională diferită (care nu se încadrează în categoria primari rati - hauddha, prīti (sau dāsya), sakhya, vātsalya și priyatā (sau madhurya)) care apare din excelența vibhāva (mblambana - protagoniștii)
În timp ce raporturile primare se supun, se numește raporturile secundare. "
 
hāso vismaya utsāhaḥ śokaḥ krodho bhayaṁ tathā |
jugupsā cety asau bhāva-viśeṣaḥ saptadhoditaḥ || 2.5.40 ||
api kṛṣṇa-vibhāvatvam ādya-ṣaṭkasya sambhavet |
sydd dehādi-vibhāvatvaṁ saptamyās tu rater vaśāt || 2.5.41 ||
 
„Cele șapte emoții specifice sunt hāsa (umor), vismaya (uimire),
utsāha (entuziasm), śoka (lamentare),
krodha (furie), bhaya (frică) și jugupsā (dezgust sau ură) "
 
„Deoarece sunt sub controlul ratelor primare, Kṛṣṇa acționează ca cauză
pentru primele șase dintre aceste raturi, dar Kṛṣṇa nu poate fi cauza celei de-a șaptea
rapoarte secundare, jugupsa sau dezgust. Cauza dezgustului este corpul material sau alte obiecte. "
 
hāsottarā ratir yā syāt sā hāsa-ratir ucyate |
evaṁ vismaya-raty-ādyā vijñeyā ratayaś ca ṣaṭ || 2.5.43 ||
 
„Când hāsa predomină peste un mukhya-rati (care devine parārtha), este
numită hāsa-rati. Celelalte șase ratele secundare ar trebui înțelese în mod similar. "
 
kāpy avyabhicarantī sā svādhārān sva-svarūpataḥ |
ratir ātyantika-sthāyī bhāvo bhakta-jane 'khile |
syur etasyā vinā-bhāvād bhāvāḥ sarve nirarthakāḥ || 2.5.46 ||
 
"Când raporturile primare în forma sa esențială nu părăsesc devotul, este considerat a fi continuu sau ātyantika-sthāyī-bhāva. Acest lucru este prezent la toate tipurile de devotați. Fără sthāyī-bhāva continuu, toate celelalte bhāva hāsa sunt disfuncționale. "
 
vipakṣādiṣu yānto'pi krodhādyāḥ sthāyitāṁ sadā |
labhante rati-śūnyatvān na bhakti-rasa-yogyatām || 2.5.47 ||
 
„Deși unii bhāva secundari devin sthāyī-bhāva în dușmanii lui Kṛṣṇa, nu sunt potriviți pentru bhakti-rasa, deoarece nu au un raport primar (atracție pozitivă pentru Kṛṣṇa).”
 
sapta hāsādayas tv ete tais tair nītāḥ supuṣṭatām |
bhakteṣu sthāyitāṁ yānto rucir ebhyo vitanvate || 2.5.50 ||
 
„Cele șapte emoții secundare, fiind hrănite foarte mult de vibhāvas, anubhāvas, sāttvika-bhāvas și vyabhicārī-bhāvas, iau statutul de sthāyī-bhāvas la adepți și produc un gust în adepți.”
 
tathā coktam -aṣṭānām eva bhāvānāṁ saṁskārādhāyitā matā |
tat-tiraskṛta-saṁskārāḥ pare na sthāyitocitāḥ || 2.5.51 ||
 
De aceea se spune:
„Într-un devotat, una dintre cele cinci sthāyī-bhāva și cele șapte bhāva secundare, făcând împreună opt bhāva, produc impresii durabile. Deoarece impresiile vyabhicārī-bhāve dispar după ce sunt acoperite de aceste opt, vyabhicāṛī-bhāvas (vezi Sañcārī comunicativ) nu sunt considerate a fi sthāyī-bhāvas. "

Gauṇa-rati - relații secundare de iubire - गौण रति
din Bhakti rasāmṛta sindhu भक्ति रसामृत सिंधु:

 atha gauṇī -vibhāvotkarṣajo bhāva-viśeṣo yo'nugṛhyate |
saṅkucantyā svayaṁ ratyā sa gauṇī ratir ucyate || 2.5.39 ||

Gauṇa-rati  (relații secundare):
„Când se manifestă o stare emoțională diferită (care nu se încadrează în categoria relațiilor principale - śuddha, prīti (sau dāsya), sakhya, vātsalya și priyatā (sau madhurya)) care apare din excelența vibhāvei (ālambanei  - a protagoniștilor) în timp ce relația primară se supune, hrănind-o pe cea secundară, se numește relație secundară. 

hāso vismaya utsāhaḥ śokaḥ krodho bhayaṁ tathā |
jugupsā cety asau bhāva-viśeṣaḥ saptadhoditaḥ || 2.5.40 ||
api kṛṣṇa-vibhāvatvam ādya-ṣaṭkasya sambhavet |
sydd dehādi-vibhāvatvaṁ saptamyās tu rater vaśāt || 2.5.41 ||

„Cele șapte emoții specifice sunt hāsa (veselie, umor), vismaya (uimire),
utsāha (entuziasm), śoka (lamentare),
krodha (furie), bhaya (frică) și jugupsā (dezgust sau ură)" 

„Deoarece acestea sunt sub controlul relațiilor primare (în care Krișna este obiectul iubirii),
Kṛṣṇa acționează ca o cauză pentru primele șase dintre aceste emoții,
dar Kṛṣṇa nu poate fi cauza celei de-a șaptea relații secundare, jugupsā sau dezgust.
Cauza dezgustului este corpul material sau alte obiecte. "

hāsottarā ratir yā syāt sā hāsa-ratir ucyate |
evaṁ vismaya-raty-ādyā vijñeyā ratayaś ca ṣaṭ || 2.5.43 ||

„Când hāsa predomină peste o mukhya-rati (care devine parārtha - hrănind  hāsa),
este numită hāsa-rati. Celelalte șase ratele secundare ar trebui înțelese în mod similar. "

kāpy avyabhicarantī sā svādhārān sva-svarūpataḥ |
ratir ātyantika-sthāyī bhāvo bhakta-jane 'khile |
syur etasyā vinā-bhāvād bhāvāḥ sarve nirarthakāḥ || 2.5.46 ||

"Când relația primară în forma sa esențială nu părăsește devotul, este considerată a fi continuă sau ātyantika-sthāyī-bhāva. Acest lucru este prezent la toate tipurile de devotați. Fără sthāyī-bhāva continuă, toate celelalte bhāva hāsa sunt disfuncționale. "

vipakṣādiṣu yānto'pi krodhādyāḥ sthāyitāṁ sadā |
labhante rati-śūnyatvān na bhakti-rasa-yogyatām || 2.5.47 ||

„Deși unele bhāva (emoții) secundare devin sthāyī-bhāva în dușmanii lui Kṛṣṇa, ele nu sunt potrivite pentru degustarea extazului transcendentel - bhakti-rasa, deoarece nu ca fundament o relație primară (de atracție pozitivă pentru Kṛṣṇa).”

sapta hāsādayas tv ete tais tair nītāḥ supuṣṭatām |
bhakteṣu sthāyitāṁ yānto rucir ebhyo vitanvate || 2.5.50 ||

„Cele șapte emoții secundare, fiind hrănite foarte mult de vibhāvas, anubhāvas, sāttvika-bhāvas și vyabhicārī-bhāvas, iau statutul de sthāyī-bhāvas la devoți și produc un gust transcendental în devoți.”

tathā coktam -aṣṭānām eva bhāvānāṁ saṁskārādhāyitā matā |
tat-tiraskṛta-saṁskārāḥ pare na sthāyitocitāḥ || 2.5.51 ||

De aceea se spune: „Într-un devot, una dintre cele cinci sthāyī-bhāva cele șapte bhāva secundare, făcând împreună opt bhāva, produc impresii durabile. Deoarece impresiile vyabhicārī-bhāve dispar după ce sunt acoperite de aceste opt, vyabhicāṛī-bhāvas (vezi Sañcārī सञ्चारी) nu sunt considerate a fi sthāyī-bhāvas. "