Servitudine pentru Śrīmatī Rādhārāṇī

Prabodhānanda Sarasvati, odată ghidul spiritual al a șaizeci de mii de asceți, elaborează despre servitudinea către Śrīmatī Rādhārāṇī spunând” în Vṛndāvana-mahimāmṛta („Nectarul măreției lui Vṛndāvana”) că aceasta este „cel mai neobișnuit și mai înălțat dintre toate scopurile spirituale:

dhanyo loke mumukñur hari-bhajana-paro dhanya-dhanyas tato'sau
dhanyo yaḥ kṛñṇa-pādāmbuja-rati-paramo rukmiṇīśa-priyo'taḥ |
yāśodeya-priyo'taḥ subala-suhṛd ato gopakāntā-priyo'taḥ
śrīmad-vṛndāvaneśvary-atirasa-vivaśa-vivaśārādhakaḥ sarva-mūrdhni || 2.35.

  1. Glorioase sunt acele persoane care doresc să iasă din fântâna existenței materiale și să obțină eliberarea;
  2. și mai glorioși sunt cei care s-au dedicat slujirii Domnului.
  3. Mai înălțați sunt din nou cei care s-au atașat de picioarele ca lotușii ale lui Śrī Kṛñṇa.
  4. Cei care îl iubesc pe soțul reginei Rukmiṇī sunt din nou superiori acestor devotați,
  5.  în timp ce mai laudați sunt încă cei care sunt dragi fiului lui Yaśoda.
  6. Mai glorioși sunt din nou cei care s-au împrietenit cu tovarășul lui Subala.
  7. Superiori celor care sunt în starea de prietenie sunt cei care se închină Domnului Transcendental ca iubit al gopilor.
  8. Totuși, în fruntea tuturor devoților din creație se află cei ale căror gânduri au fost spălate de potopul extazului sacru ce emană de fiica regelui Vṛșabhānu, Rādhā și o venerează mai presus de toate.

Acea devoțiune care a fost descrisă în versetul introductiv față de Vidagdha-madhava (și apoi citată în Caitanya-caritāmṛta) ca „cea mai elevată dintre toate extazele erotice sacre” este această afecțiune a iubitelor Śrimatei Rādhārāṇī, cărora le pasă mai mult de ea chiar decât fac pentru Kṛṣṇa însuși. Iubirea lor bhāvollāsā - o dispoziție de exaltare constantă prin simțirea sentimentelor divine ale Rādhei pentru Kṛṣṇa - este bijuteria coroanei tuturor realizărilor mistice. Este binecuvântarea neprețuită a milei nelimitate a lui Caitanya Mahaprabhu.

anarpita-carīṁ cirāt karuṇayāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyām |
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ || Vidagdha-mädhava 1.2 (CC 1.3.2).

Acest gust elevat, strălucitor, al extazului sacru este comoara iubirii devoționale;
Domnul Transcendental nu o dă niciodată; totuși, din mila sa, a venit în această eră a certurilor, pentru a distribui această comoară lumii, manifestându-se în forma sa aurie.
Fiul lui Śacī este ca un leu; să se manifeste în inimile voastre pentru totdeauna.