Treapta acceptării - Inițierea siddha pranali

În Jaiva Dharma lui Șrila Bhaktivinod Thakur există următoarea informație:

"Vijaya: Prabhu, vorbește-mi despre varaṇ-daśā (treapta acceptării).
Gosvämi: Când este legat de jocurile transcendentale prin lanțurile celor 11 caracteristice ale propriului corp spiritual - ekādaśa-bhāvas pe care le-am menționat anterior, discipolul devine copleșit și cade la picioarele asemenea lotusului ale lui
Gurudev, plângând constant. Atunci, Gurudev devine manifestat (de exemplu) în forma de sakhi (prietenă a Radhei), iar discipolul ca însoțitoare a acesteia."

Iar în Harinam cintamani Bhaktiviond Thakur spune:

Radha Krishna asta kala jei lila kore
tahar sravane lobha hoy antahpure

lobha hoile guru pade jijnasa udaya
kemone paibo lila kaha mahasaya

gurudeva kripa kori koribe varnan
lila tattva ekadas bhava sangatan

prasanna hoiya prabhu koribe adesh
ei bhave lila modhye koraha prabhesh

guru rupe siddha-bhava koriya sravan
sei bhava sviya cite koribe baran
(Harinam cintamani)

“Lăcomia - lobha se ridică asemenea unei regine – lobha kore hoy antahpure
la ascultarea jocurilor cuplului Radha-Krishna conform celor opt etape ale zilei și nopții - tahar sravane Radha Krishna asta kala jei lila

Datorită acestei lăcomii discipolul întreabă la picioarele gurului - lobha hoile udaya guru pade jijnasa
Cum este posibil să intru în asemenea jocuri, o mare sufelt, spune-mi“ - kemone paibo lila kaha mahasaya

Prin mila sa guru va descrie - gurudeva kripa kori koribe varnan
pricipiile jocurilor împreună cu ekadas bhava - lila tattva ekadas bhava sangatan

Domnul (guru) fiind mulțumit de acesta (de discipol), îi dă instrucțiuni - prasanna hoiya prabhu koribe adesh
despre modul în care să intre - modhye koraha prabhesh
cu (cele 11) bhava în lila (jocurile eterne) - ei bhave lila

Auzind despre perfecta (ekadas) bhava - koriya sravan siddha-bhava
și despre forma gurului (in lila, adică forma sa eternă (de exemplu desakhi) ) - guru rupe
când propria ekadas bhava intră în citta (conștiință) - sei bhava sviya cite
acest stagiu este numit Baran-dasha – stagiul acceptării (acestei inițieri primită de la guru) – privind ekadas bhava ce cuprinde de exemplu grupul spiritual din care face parte – care cuprinde lanțul de guru sakhi (siddha-pranali) ce începe cu propriul guru până la o personalitate din Cetanya lila, care este ea însăși o conducătoare de grup în Krișna lila - koribe baran

Deci conform lui Bhaktiviond Thakur
1. Prin ascultarea pură, sistematică conform celor opt etape ale zilei și nopții – kram șudha - a jocurilor Krishna lila, lăcomia -lobha va apare, nu ekadas bhava cum pretind anumiți vaișnavi ce provin din societăți ale căror fondatori nu au practicat raganuga bhakti sadhana.

2. Bhaktiviond Thakur spune că ekadas bhavas se obține de la guru, nevorbind despre o variantă în care aceasta ar apare de la sine cum pretind anumiți vaișnavi ce provin din societăți ale căror fondatori nu au practicat raganuga bhakti sadhana.

3. Gurul descrie ekadas bhava (în conformitate cu ruci – gustul pe care l-a dezvoltat discipolul)

4. Gurul descrie propria sa forma de sakhi discipolului și lanțul du guru- sakhi (siddha-pranali) pe care l-a primit de la gurul său. În acest fel apare lanțul neîntrerupt siddha-pranali, numit și guru parampara prin care discipolul ajunge în Krișna lila printr-o sakhi ce a apărut împreună cu Șri Cetanya pentru a introduce sistemul raganuga bhakti sadhana.

Bhaktisiddhanta Sarasvati, întemeietorul societății Gaudiya Mat și toți discipolii săi ca și celebrul Prabhupad, care a întemeiat Iskcon-ul, nu au acceptat niciodată un guru care să-i îndrume pe calea Raganuga.