Calificarea pentru Inițierea siddha pranali

Bhaktiviond Thakur spune în Harinam cintamani:

radha hrishna asta kala jei lila kore
tahar sravane lobha hoy antahpure

lobha hoile guru pade jijnasa udaya
kemone paibo lila kaha mahasaya

gurudeva kripa kori koribe varnan
lila tattva ekadas bhava sangatan

prasanna hoiya prabhu koribe adesh
ei bhave lila modhye koraha prabhesh

guru rupe siddha-bhava koriya sravan
sei bhava sviya cite koribe baran
(Harinam cintamani)

“Lăcomia - lobha se ridică asemenea unei regine – lobha kore hoy antahpure
la ascultarea jocurilor cuplului Radha-Krishna conform celor opt etape ale zilei și nopții - tahar sravane Radha Krishna asta kala jei lila

Datorită acestei lăcomii discipolul întreabă la picioarele gurului - lobha hoile udaya guru pade jijnasa
„Cum este posibil să intru în asemenea jocuri, o mare sufelt, spune-mi“ - kemone paibo lila kaha mahasaya

Prin mila sa guru va descrie - gurudeva kripa kori koribe varnan
pricipiile jocurilor împreună cu ekadas bhava - lila tattva ekadas bhava sangatan

Domnul (guru) fiind mulțumit de acesta (de discipol), îi dă instrucțiuni - prasanna hoiya prabhu koribe adesh
despre modul în care să intre - modhye koraha prabhesh
cu (cele 11) bhava în lila (jocurile eterne) - ei bhave lila

Auzind despre perfecta (ekadas) bhava - koriya sravan siddha-bhava
și despre forma gurului (in lila, adică forma sa eternă (de exemplu desakhi) ) - guru rupe
când propria ekadas bhava intră în citta (conștiință) - sei bhava sviya cite
Acest stagiu este numit Baran-dasha – stagiul acceptării (acestei inițieri primită de la guru – privind ekadas bhava ce cuprinde grupul din care face parte – care cuprinde lanțul de guru sakhi (siddha-pranali) ce începe cu propriul guru până la o personalitate din Cetanya lila, care este ea însăși o conducătoare de grup în Krișna lila - koribe baran

Deci conform lui BVT
1. Prin ascultarea pură, sistematică conform celor opt etape ale zilei și nopții – kram șudha - a jocurilor Krishna lila, lăcomia -lobha va apare nu ekadas bhava cum pretind anumiți vaișnavi ce provin din societăți ale căror fondatori nu au practicat raganuga bhakti sadhana.

2. BVT spune că ekadas bhavas se obține de la guru, nevorbind despre o variantă în care aceasta ar apare de la sine cum pretind anumiți vaișnavi ce provin din societăți ale căror fondatori nu au practicat raganuga bhakti sadhana.

3. Gurul descrie ekadas bhava (în conformitate cu ruci – gustul pe care l-a dezvoltat discipolul)

4. Gurul descrie propria sa forma de sakhi discipolului și lanțul du guru- sakhi (siddha-pranali) pe care l-a primit de la gurul său. În acest fel apare lanțul neîntrerupt siddha-pranali, numit și guru parampara prin care discipolul ajunge în Krișna lila printr-o sakhi ce a apărut împreună cu Șri Cetanya pentru a introduce sistemul raganuga bhakti sadhana.

Problema este că Bhaktisiddhanta Sarasvati, cel ce a creat Gaudiya Mat, și toți discipolii săi, care în partea au creat alte societăți, nu au acceptat niciodată un guru care să-i îndrume pe calea Raga Marga, Calea Atașamentului (pentru o anumită stare de iubirea a unui anumit tip de locuitor din Goloka Vrindavan). 

Bhaktivinod scrie în Caitanya Siksamritam, 6.5 (p. 237-238):

"Cel care a atins stagiul lăcomiei pentru calea raganuga, îl va ruga pe gurul său (să-l învețe cum să intre în jocurile divine), care, după ce va examina ce fel de gust (are pentru un anumit tip de relație a iubirii cu Krișna / Gaura), va determina ce tip de bhagean se potrivește acestuia și îl va familiariza cu corpul său spiritual - siddha-deha. Conform acestei familiarizări, aspirantul sau persoana aflată în stagiul ascensiunii la prema - iubirea divină va trăi în compania gurului și primind de la acesta toate familiarizările, va practica bhagean zilnic cu cea mai deosebită grijă dedicare, situat în propria sa poziție (în propriul corp spiritual - siddha deha).

Amintindu-și numele, forma spirituală etc. date de guru în mod repetat, el se va identifica cu acestea. Această identificare este cunoaștere despre Adevăratul Eu și este numită svarupa siddhi. Calitățile și jocurile divine - lila care au fost citate anterior, vor înflori în această poziție.

Semnificația acestui tip de sadhana este că intri jocurile transcendentale ale lui Sri Radha Krishna și amintindu-ți numele lor eterne, frumusețea și calitățile prin aplicare relației aspirantului cu Acestea în consonanță cu propriul nume și formă, pe care le-a primit de la Șri Guru."


Tradus de Bijoy Krishna Rarhi, publicat de Shree Gaudiya Math, Chennai, 1983/1998 (4th edition)

Din păcate nu am versiunea originală Bengali. Totuși mi-am luat libertatea de a corecta următoarele pasaje:

"... situat în propriul său loc." înlocuit cu "... situat în propria sa poziție ." deoarece textul vorbește în mod evident despre faptul că aspirantul se stabilește astfel în propria sa poziție spirituală și nu într-un anumit loc. De asemenea:

"...el va avea vanitate pentru acestea." înlocuit cu "... el se va identifica cu acestea .", și "Această vanitate este cunoaștere..." înlocuit cu " Această identificare este cunoaștere ..."

În orice caz, aici Thakura face trei remarci importante:

1. Prima este că familiarizare cu propria formă spirituală - siddha-deha provine din revelația activă a gurului, în timpul celui de-al doilea stagiu al practicii raganuga, Barana Dasha, stagiul aceptării inițierii siddha-pranali și nu dintr-o realizare pe care aspirantul ar atinge-o într-un stadiul superior al practici ca Apan Dasha sau Sampati Dasha - stadiul perfecțiunii;

2. Primirea inițierii siddha-deha precede angajarea în raganuga bhajan, care începe cu cel de-al treilea stagiu: Smaran Dașa.

3. Lăcomia - lobha, este condiția pentru cel de-al doilea stagiu: cel al acceptării inițieri siddha-pranlai de la gurul său, și nu o condiție pentru primul stagiu din Raganuga Sadhan - Stagiul ascultării jocurilor Cuplului Divin - Șravan Dașa.