Treapta audierii - Șravan Dașa

1) śravaṇa-daśā (stagiul ascultării)

Descriere din Jaiva Dharma lui Srila Bhaktivinod Thakur:
"Vijaya: Te rog explică śravaṇa-daśā.
Gosvāmī: Când jīva (ființa) dezvoltă ruci (gust) pentru a ascultă kṛṣṇa-līlā-kathā (povestiri despre jocurile lui Krișna), trebuie înțeles faptul că starea sa de indiferență față de Krișna a dispărut.
Atunci apare o intensă dorință de a asculta kṛṣṇa-kathā și atunci trebuie să audă jocurile transcendentale ale lui kṛṣṇa de pe buzele unui bhakta care este mult mai avansat decât el.
În Śrīmad-Bhāgavatam (4.29.40) se spune:

tasmin mahan-mukharitā madhu-bhic-caritra
pīyūṣa-śeṣa-saritaḥ paritaḥ sravanti
tā ye pibanty avitṛṣo nṛpa gāḍha-karṇais
tān na spṛśanty aśana-tṛḍ-bhaya-śoka-mohāḥ


În ansamblul oamenilor spirituali curg nelimitate râuri de nectar pur ce emană din gurile marilor suflete sub forma descrierilor caracterului, calităților și jocurilor transcendentale ale lui Śrī Kṛṣṇa.
Cei ce nu se satură deloc, atunci când aceste glorii pline de nectar intră prin urechile lor,
și ascultă cu mare atenție și entuziasm, nu pot fi niciodată subiectul foamei, setei, fricii, mâhnirii, amăgiri sau altor anarthas - rele.

Vijaya: Și cei ce sunt indiferenți față de Krișna (bahirmukha-daśā) ascultă ocazional kṛṣṇa-kathā. Ce fel de ascultare - śravaṇa este aceasta?
Gosvāmī: Există o mare diferență între śravaṇa a jocurilor lui Krișna în starea de indiferență (bahirmukha-daśā) și śravaṇa în starea de a fi cu fața spre Krișna (antarmukha-daśā).
Ascultarea - śravaṇa a celor ce sunt indiferenți - bahirmukha are loc fără voința lor proprie, și nu se bazează pe încrederea transcendentală - śraddhā. O astfel de ascultare - śravaṇa a jocurilor lui Krișna sunt fapte pioase ce dau naștere la calificarea pentru bhakti (bhakty-unmukhī sukṛti), iar când acestea au fost acumulate de-a lungul mai multor vieți, ele dau naștere la încrederea transcendentală - śraddhā.

În stagiul în care această încredere transcendentală śraddhā s-a trezit, ascultarea jocurilor lui Krișna de pe buzele persoanelor spirituale reprezintă stagiul śravaṇa-daśā.

Există două tipuri de śravaṇa-daśā.
Primul îl reprezintă ascultare nemetodică, neregulată (kram-hīna śravaṇa-daśā),
iar cel de-al doilea îl reprezintă ascultarea metodică, regulată (kram-śuddha śravaṇa-daśā).

Vijaya: Ce este kram-hīna-śravaṇa-daśā (ascultarea neregulată)?
Gosvāmī: Krama-hīna-śravaṇa-daśā este ascultarea jocurilor lui Krișna - kṛṣṇa-līlā într-o manieră neregulată, fără metodă. Ascultând kṛṣṇa-līlā fără o inteligență clară duce la acest tip de śravaṇa fără metodă,
pentru că acest ascultat nu este în stare să dea realizare despre relațiile ce există între diferitele līlās (jocuri), și astfel rasa (amestecul de gusturi ale iubirii spirituale) nu se va manifesta.

Vijaya: Te rog explică despre krama-śuddha-śravaṇa-daśā (ascultarea sistematică).

Gosvāmī: Rasa poate fi degustată numai atunci când kṛṣṇa-līlā este ascultată metodic, cu inteligență clară. Când ascuți aṣṭa-kālīya-nitya-līlā (jocurile eterne împărțite sistematic în cele opt etape ale zilei și nopții)
separate de naimittika-līlās (jocurile ocazionale ca nașterea divină a lui Kṛṣṇa șamd), pentru că acest tip de śravaṇa este krama-śuddha. Pentru cei ce vor să meargă pe calea bhageanului numai krama-śuddha śravaṇa este de dorit.

Dacă asculți kṛṣṇa-līlā în maniera pură - krama-śuddha, dulceața și șarmul jocurilor - līlā este realizat gradual, iar înclinarea spre urmarea căii rāgānugā-bhajana apare în mintea celui ce ascultă.
Atunci el se va gândi la sine, “Aho! Subal are o așa minunată sakhya-bhāva pentru Kṛṣṇa. Și eu îi voi face astfel de servicii -sevā lui Kṛṣṇa aflându-mă într-o relație de prietenie - sakhya-rasa.” Acest tip de empatie puternică este numită lobha (lăcomie).

Executarea kṛṣṇa-bhajanului cu o astfel de lobha - lăcomie, urmând dulcile bhāvas ale locuitorilor din Vrindavan - vraja-vāsīs, este numită rāgānugā bhakti.

Am dat ca exemplu sakhya-rasa, dar acest tip de rāgānugā-bhakti este executat în toate cele patru rasa, începând cu dāsya - servitudinea. Prin grația lui Prāṇeśvara Śrī Nimānanda, tu ai o dispoziție naturală pentru śṛìgāra-rasa – iubirea spirituală amoroasă extraconjugală. Pentru că ai auzit despre bhāva și sevā (serviciul) excepțional al vraja-gopīilor – păstorițele din Vrindavan pentru Kṛṣṇa, lăcomia de a face ca ele servicii din iubire - premamayi-sevā pentru Kṛṣṇa a apărut în mintea ta, și chiar această lăcomie te-a binecuvântat cu drumul pe care se obține astfel de serviciu în lumea nemanifestă - aprākṛṭa-sevā.

In realitate, singurul śravaṇa-daśā – stagiu al ascultării, este procesul conversației confidențiale dintre guru și discipol.

Vijaya: Când este considerat terminat stagiul śravaṇa-daśā?

Gosvāmī: śravaṇa-daśā este terminat când realizezi eternitate jocurilor lui Krișna - kṛṣṇa-līlā.
De vreme ce kṛṣṇa-līlā este în mod suprem pură și transcendentală,
ea captivează complet mintea.
Atunci ești chinuit de acuta nerăbdare de a intra în acele jocuri și de a participa la ele.
Atunci Śrī Gurudeva îi dă discipolului - śiṣya (cea de-a doua inițiere spirituală – Siddha Pranali), descriindu-i ekādaśa-bhāvas – cele 11 caracteristici ale corpului spiritual al discipolului
pe care le-am menționat anterior.

Śravaṇa-daśā trebuie considerată terminată sau perfectă, când dispoziția minții discipolului este saturată cu iubire pentru līlā – jocurile transcendentale. Atunci discipolul este chinuit de o intensă dorință de a obține varaṇa-daśā stagiul acceptării (celei de-a doua inițieri spirituale), în care îi sunt revelate de către guru cele 11 caracteristice ale propriului corp spiritual)."


Iată ce spune Bhaktivinod Thakur în Harinam Cintamani în
Capitolul despre ascultare în raganuga bhakti prathama śravaṇa daśā:


"Propria considerație este ca acea persoană (de la care asculți) să fie printre cei mai de seamă degustători puri ai bhavei -nijāpekṣā śreṣṭha śuddha-bhāvuka ye jana /
Gurul căii bhavei este o persoană realizată spiritual - bhāva-mārge gurudeva sei mahājana // HNC_15.61 //

Și din a cărei gură trebuie să auzi adevărul despre bhava - tāṅhāra śrīmukhe bhāva-tattvera śravaṇa /
Astfel este manifestată treapta de ascultare - śravaṇa-daśā (în raganuga bhakti) ha-ile śravaṇa-daśā haya prakaṭana // HNC_15.62 //

bhāva-tattva
Adevărul despre bhava este de două tipuri - bhāva-tattva dvi-prakāra karaha vicāra /
Propriile 11 caracteristici ale corpului spiritual, și cele cuprinse în jocurile lui Krișna - nija ekādaśa bhāva kṛṣṇa-līlā āra // HNC_15.63 //

După cum se poate vedea Bhaktivinod Thakur susține în Harinam Cintamani că:
• atât cele 11 caracteristici ale propriului corp spiritual,
• cât și jocurile lui Krișna
trebuiesc ascultate
1. de la un guru, iar acel guru
2. trebuie să aibă acces direct la jocurile lui Krișna în Vrindavan. (nu din cărți) - el fiind un Mahajana.

El este cel ce revelează cele 11 caracteristici ale propriului corp spiritual care sunt acceptate de discipol în timpul celei de-a doua inițieri spirituale, cunoscute și ca Siddha-pranali.