10.2 Prema kanta - are toate calitățle celorlalte iubiri

85
pūrva-pūrva-rasera guṇa — pare pare haya
dui-tina gaṇane pañca paryanta bāḍaya


Calităţile fiecărui gust anterior al iubirii divine - guṇa pūrva-pūrva rasera
Se află în următoarele (gusturi) - haya pare pare
Începând numărătoarea cu cel de-al doilea, al treilea -gaṇane dui-tina (şi) crescând până la al cincilea (gust al iubirii divine)- bāḍaya paryanta
pañca

Tika:
Cel de-al doilea gust al iubirii divine este Dasya Rasa, în care se află toate calităţile existente în prima Rasă – Şanta Rasa - starea sentimentală a păcii în care Obiectul iubirii este Şri Krişna
manifestat ca întruchipare a eternităţii, cunoaşterii şi extazului, supremul atma-rama (suflet satisfăcut în sine însuşi).
Cel de-al treilea gust al iubirii divine este Sakya Rasa (Iubirea prietenească divină), în care se află calităţile Raselor anterioare.
Cel de-al patrulea gust al iubirii divine este Vatsalya Rasa (Iubirea parentală divină), în care se află calităţile Raselor anterioare.
Cel de-al cincilea gust al iubirii divine este Madhurya Rasa (Iubirea erotică divină), în care se află toate calităţile Raselor anterioare.
Acest lucru este explicat în versul următor.

86
guṇādhikye svādādhikya bāḍe prati-rase
śānta-dāsya-sakhya-vātsalyera guṇa madhurete vaise


Odată cu creşterea calităţilor, creşte şi gustul - guṇa-ādhikye svāda-ādhikya
Creşterea calităţilor are loc în fiecare Rasă - bāḍe guṇa vaise prati-rase
de la Iubirea impersonală, la cea în servitudine, cea prietenească, parentală (şi) erotică - śānta dāsya sakhya vātsalyera madhurete

87

ākāśādira guṇa yena para-para bhūte
dui-tina krame bāḍe pañca pṛthivīte


Aşa cum şi calităţile elementelor materiale - yena guṇa bhūte
Cresc rând pe rând - bāḍe para para krame
(începând cu cele ale) spaţiului şi aşa mai departe - ākāśa-ādira
În cel de-al doilea (aer), cel de-al treilea (foc, cel de-al patrulea apă) dui-tina
Până în cel de-al cincilea -pământ - pañca pṛthivīte

Tika:
În primul element, spaţiu, se află sunetul sau vibraţia – simţul auzului.
În al doilea, aer, se află în plus prana – suflul vital – simţul atingerii.
În cel de-al treilea, focul, se află în plus forma – simţul vederii.
În cel de-al patrulea, apa, se află în plus gustul- simţul gustului.
În cel de-al cincilea, pământul, se află în plus mirosul – simţul mirosului.