10.25 Prema kanta - practica spirituală - urmarea stării gopiilor

Cetanya Cearitamrita 2.8.220-226

sei gopī-bhāvāmṛte yāńra lobha haya
veda-dharma-loka tyaji' se kṛṣṇe bhajaya

Cel ce este lacom pentru iubirea nectariană a gopiilor - sei yāńra haya lobha bhāva-amṛte gopī
Renunţă la datoria ocupaţională prescrisă in Veda (şi) la opiniile tradiţionale - tyaji dharma veda loka
El (doar) îl venerează pe Krişna - se bhajaya kṛṣṇe

 

Tika:
Aceasta ar fi condiţia pentru a practica Raganuga Sadhan Bhakti ca să atingi prema în starea de iubire a gopiilor.
Pentru că Cetanya Mahaprabhu l-a rugat pe Ramananda Ray să vorbească despre sadhana (practica)

prin care se poate atinge o stare ca cea a gopiilor, el începe să explice care este baza pentru a începe o astfel de practică:

dorinţa lacomă de a iubi cu o iubire ca a gopiilor.


rāgānuga-mārge tāńre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana


O persoană care-l venerează pe Acesta pe calea urmării ataşamentului (gopiilor -despre care se vorbeşte în versul anterior) - jana yei bhaje tāńre mārge anuga rāga
Acea persoană îl obţine pe fiul conducătorului din Vrindavan (Krişna) în - sei-jana pāya nandana indra vraja

Tika:
Aceste vers nu vorbeşte de iubirea spontană aşa cum traduc unii vaişnavi; anuga înseamnă a urma, iar raga înseamnă afecţiune, ataşament, iubire.
Adică nu trebuie să ai iubire (aşa zisa spontană) pentru Krişna pentru a urma această cale, ci să ai dorinţa de a urma iubirea (aşa zisa spontană) a gopiilor.

vraja-lokera kona bhāva lañā yei bhaje
bhāva-yogya deha pāñā kṛṣṇa pāya vraje


Cel ce venerează acceptând starea de iubire a celor ce rezidează în Vrindavan- yei bhaje lañā bhāva kona lokera vraja
Obține un corp potrivit cu starea de iubire pentru a-l obține pe Krișna în Vrindavan- pāñā deha yogya bhāva pāya kṛṣṇa vraje.

tāhāte dṛṣṭānta — upaniṣad śruti-gaṇa
rāga-mārge bhaji' pāila vrajendra-nandana


În acest sens de exemplu Upanișadele și Vedele personificate - tāhāte dṛṣṭānta upaniṣad śruti gaṇa venerând conformă căii atașamentului - bhaji mārge rāga
L-au obținut pe fiul conducătorului din Vrindavan (Krișna) - pāila nandana Indra vraje

Tika:
Ramananda Ray dă un exemplu din SB 10.87.23 în care Scripturile (care sunt de fapt persoane) se adresează Domnului Suprem:

nibhṛta-marun-mano 'kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan
munaya upāsate tad arayo 'pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ sama-dṛśo 'ńghri-saroja-sudhāḥ


Înțelepții controlând aerul vital, mintea și simțurile - munayaḥ nibhṛta marut manaḥ akṣa
Se angajează cu hotărâre în yoga (și) Îl venerează pe Cel (Domnul Suprem) din inima lor - - yujaḥ dṛḍha yoga upāsate yat hṛdi
Chiar și (așa zișii) dușmani (ai Domnului) obțin aceasta aducându-și aminte (de El) - api arayaḥ yayuḥ smaraṇāt tat
Dar noi Sama (Veda) (și celelate scripturi) Te vedem în același fel ca femeile (din Vrindavan) - api vayam samāḥ dṛśaḥ te sama striyaḥ
Care se bucură de brațele Tale ca niște șerpi regali - bhoga daṇḍa bhuja indra uraga
și ale căror minți sunt atrase de picioarele tale necatriene asemenea lotușilor - dhiyaḥ viṣakta ańghri sudhāḥsaroja


Sages controlling the life air, the mind and senses - munayaḥ nibhṛta marut manaḥ akṣa
engage in steadfast yoga (and) worship that (Lord) in their heart - yujaḥ dṛḍha yoga upāsate yat hṛdi
Even the enemies (of the Lord) obtain that by remembering (Him) - api arayaḥ yayuḥ smaraṇāt tat
But we Sama (Ved) (and the other scriptures) see You in the same way as the women -api vayam dṛśaḥ te sama striyaḥ
(who) enjoy (Your) rod like arms as lordly serpents- bhoga daṇḍa bhuja indra uraga
And whose minds are attracted to the same nectar like feet as lotuses- dhiyaḥ viṣakta sudhāḥ ańghri saroja

'sama-dṛśaḥ'-śabde kahe 'sei bhāve anugati'
'samāḥ'-śabde kahe śrutira gopī-deha-prāpti


Se spune că (de fapt) cuvintele „Te vedem în același fel“ înseamnă - kahe śabde dṛśaḥ sama sei
Urmând iubirea (femeilor din Vrindavan) - anugati bhāve
Se spune că (de fapt) cuvântul Sama se referă la scripturile Șruti - kahe śabde samāḥ
(Care) au obținut un corp ca la gopiilor (din Vrindavan) - prāpti deha gopī

'ańghri-padma-sudhā'ya kahe 'kṛṣṇa-sańgānanda'
vidhi-mārge nā pāiye vraje kṛṣṇa-candra


Se spune că picioarele nectariene asemenea lotușilor - kahe padma sudhā'ya ańghri
(se referă la) extazul asocierii cu Krișna - ānanda sańga kṛṣṇa
Pe calea pricipiilor regulative nu (-L) poți obține pe Krișna din Vrindavan- mārge vidhi nā pāiye kṛṣṇa-candra vraje.