10.26 Prema kanta - Practica este în esență mentală

Cetanya Cearitamrita 2.8.227 - 229

nāyaḿ sukhāpo bhagavān
dehināḿ gopikā-sutaḥ
jñānināḿ cātma-bhūtānāḿ
yathā bhakti-matām iha


În această lume, acest Domn Suprem (Kṛṣṇa) fiul unei păstorițe (Yaśodā) - iha ayam bhagavān sutaḥ gopikā
Nu este ușor accesibil pentru- na sukha-āpaḥ
cei ce se află într-un corp material (sau concepție materialistă) - dehinām
cei ce privesc cunoașterea transcendentală ca scop al vieții - jñāninām
de asemenea pentru yoghinii ce au atins planul transcendental - ca ātma-bhūtānām
Precum și pentru devoții ce urmează instrucțiunile scripturale - yathā bhakti-matām

Tika:
Versul a fost citat din Śrīmad-Bhāgavatam (10.9.21)

8.228
ataeva gopī-bhāva kari ańgīkāra
rātri-dina cinte rādhā-kṛṣṇera vihāra


De aceea (trebuie) să accepți starea de iubire a gopiilor - ataeva kari ańgīkāra bhāva gopī
și să meditezi zi și noapte la jocurile (cuplului divin) Radha Krișna - cinte rātri-dina vihāra rādhā kṛṣṇera

8.229
siddha-dehe cinti' kare tāhāńñi sevana
sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa


Executând serviciu devoțional (în minte – manasi seva) - kare tāhāńñi sevana
în corpul perfect (spiritual) conceput mental - siddha-dehe cinti'
în starea de iubire a prietenelor (Radhei) - sakhī-bhāve
obții picioarele asemenea lotușilor ai (cuplului divin) pāya caraṇa rādhā-kṛṣṇera

Tika:
Cuvântul sanskrit upasana, care este tradus prin venerare, provine din cuvintele , upa – aproape şi asan – a rezida. Astfel upasana (venerare) înseamnă de fapt să stai aproape de Dumnezeu. Manasi-seva este procesul ce urmăreşte acest lucru. Deşi nu este posibil să te duci în lumea spirituală în corpul actual îţi poţi utiliza mintea pentru a-L concepe pe Dumnezeu, Dham-ul (lăcaşul) Său transcendental, asociaţii Săi şi propria formă spirituală dorită. Forma lui Bhagavan (Dumnezeu) care este concepută în minte de către practicantul care are încredere, nu trebuie considerată imaginară.
Bahagavat Purana 11.27.12 autorizează opt diferite forme - vigraha – ale Domnului care sunt adecvate pentru a fi venerate:

śailī dāru-mayī lauhī lepyā lekhyā ca saikatī
mano-mayī maṇi-mayī pratimāṣṭa-vidhā smṛtā


Se spune că forma Zeităţii Domnul poate apare în opt feluri diferite – piatră, lemn, metal, pământ, tablou, nisip, pietre preţioase, sau concepută în minte.

Mano-mayi-vigraha, forma Domnului pe care sadhk-ul o venerează în minte este reală, şi se poate revela direct sadhak-ului care execută manasi-seva (serviciu devoţional în minte) cu încredere şi devoţiune constantă. Relatarea plină de viaţă a Brahmanului sărac din Pratistana-pura care s-a ars la deget în timp ce atingea în minte orezul cu lapte dulce pe care-l fiersese în minte pentru a-l servi Domnului este un execelent exemplu (descris în Bhakti-rasamrita sindhu).
Sri Jiva Gosvami le dă asigurare şi practicanţilor din zilele noastre comentând versul 10.80.11 dinBhagavatam :

āste 'dhunā dvāravatyāḿ bhoja-vṛṣṇy-andhakeśvaraḥ
smarataḥ pāda-kamalam ātmānam api yacchati
kiḿ nv artha-kāmān bhajato nāty-abhīṣṭān jagad-guruḥ


Domnul Kṛiṣṇa este acum conducătorul dinastiei Bhogia, Vṛişṇi şi Andhaka şi stă în Dvārakā. De vreme ce se dă pe Sine Însuşi celor care pur şi simplu îşi aduc aminte de picioarele Sale asemenea lotuşilor, nu este nici o îndoială că El, care este maestrul spiritual al universului, îl va binecuvânta pe cel care-l venerează în mod sincer, cu prosperitate şi plăcere materială, care nici măcare nu sunt de dorit.

Sri Jiva Gosvami scrie în a sa Bhakti-sandarbha:

smarataḥ smarate sakhat pradurbhuya atmanam smartu basikaronotyartha

Sri Bhagavan acordă direct darşan (audienţă) devotului care meditează tot timpul asupra Sa. De fapt datorită subjugării, (datorate iubirii devotului) Domnul se dă chiar pe Sine Însuşi unui asemenea bhakta.

Anumite situaţii din vieţile unor practicanţi care au samran-niştha (încredere în aducerea aminte despre jocurule domnului), practicanţi ce au atins nivelul Siddha-mahatmas (Suflete perfecte) demonstrează puterea acestui procedeu:

1) Sri Raghunath das Goswami a mâncat mult la o petrecere în Manjari svarupa (forma sa spirituală de servitoare şi prietenă a Radhei) care l-a făcut să aibă indigestie în corpul său de asociat al lui Sri Caitanya (Gour-parşad-deha), în care medita asupra acestei petreceri.

2) Siddha Krishna Das Babaji din Govardhan, când a intrat în lila în forma sa spirituală concepută - Manjari svarupa - a fost rugat de Lalita-ji să aducă un flacon de ulei parfumat pentru a unge Cuplul Divin. Însă în timp ce a apărut în faţa lui Radha-Krişna, şi a fost martora splendorii Lor încântătoare, a rămas înmărmurită şi flaconul cu ulei înmiresmat i-a căzut din mână iar uleiul s-a vărsat. În acest moment o mireasmă zeifică a început să se împrăştie din bordeiul de meditaţie (bhajan-kutir) al lui Siddha Baba de pe malul lacului Manasi Ganga. Atraşi de puternica mireasmă divină, locuitorii din Govardan şi Vaişnavii, fugiră repede spre bordeiul acestuia, de unde venea mireasma şi îl găsiră pe Siddha Baba plângâng şi plin de remuşcări. Întrebat fiind pentru ce plânge acesta spuse în cele din urmă: “Nu sunt capabil să fac serviciu devoţional – bhakti seva. (pentru că îi căzuse flaconul din mână)”

3) În timp ce se afla în profundă meditaţie asupra Festivalului [CENSORED] rilor - Holi - Siddha Madhusudan Baba din Surya Kunda ( beşa Guru al lui Jaganatha Das Babaji) a experimentat direct vopselele colorate şi prafurile parfumate cu care Radha-Krişhna aruncau unul într-altul. De fapt întregul său kutir deveni acoperit de acele substanţe divine!”

4) Odată, Sri Narahari Cakrabarti oferea mental bhoga lui Sri Govindaji din al său bhajan-kutir din Vrindaban. În acelaşi timp, in Jaya-pura, unde se află de asemenea Govindji, în timp ce pugiari oferea bhoga de prânz lui Govindaji, pugiari deveni uimit văzând o tavă de aur ce conţinea multe preparaţii excelente din legume, curry chutney şi dulciuri ce apăruse de asemenea acolo. În seara aceea Govindaji i-a apărut în vis lui Pugiari întrebându-l: “Unde e Narahari? Te rog adu-l încoace să-Mi gătească, pentru că astăzi M-a hrănit atât de somptuos!”

Dacă bhakti este fals, atunci ce este real? De vreme ce bhakti este expansiunea energiei interne - svarupa-shakti - a lui Bhagavan – orice miracole sunt de conceput pentru devoţi puri ca cei mai înainte menţionaţi.

Smaran (aducere aminte) înseamnă manas-sanga (asociere cu Domnul în minte). Aşa cum devoţii au işta-goşthi unul cu altul, în mod similar prin manas-sanga, işta-goşthi cu sakhiile şi manjariile devine accesibil. Astfel Sri Narottam Das Thakur recomandă:

radha-krishna sevo mui jivane marane
tar stan tar lila dekho ratri-dine
je stane je lila kore jugala-kishor
sakhir sangini hoiya tabe han bhora
(Prarthana)

Serveşte-I pe Radha-Krishna în viaţa asta şi în viaţa următoare. Încearcă să vezi locurile petrecerilor Lor (lila-stali) şi jocurile Lor zi şi noapte. Hai să mergem în minte acolo unde Sri Jugal-kişora (Tânărul Cuplu Divin) rezidează şi să-I servim în starea sentimentală a sakhilor-sangini (fetelor ce le însoţesc pe sakhii – prietenele Radhei).

Prin cuvintele ratri dine (zi şi noapte) Sri Narottam se referă la Asta-kal-lila seva (cele opt etape ale desfăşurării jocurilor Cuplului Divin timp de 24 de ore – zi şi noapte.
Menţionând cuvintele sakhi sanghini, el se referă la faptul că trebuie să te concepi mental ca fiind o sanghini (fată prietenă) a Braja-Gopiilor.

Sri Narottam Tahkura include următoarea meditaţie - atma-dhyan din Archana Paddhati a lui Sri Gopal Guru’s in a sa Prema-bhakti-candrika:

sakhinam sangini-rupam atmananam basanamayim
ajna seva param tattat kripalankar bhusitam


Trebui să meditezi asupra propriului suflet (Eu-l adevărat) ca fiind o sanghini a sakhiilor.
Prin urmarea cu atenţie a ordinelor lor, sadhakul va fi decorat cu ornamentele binecuvântărilor lor.

Tika:
Șri Cetanya afirmă în învățături
le sale către Șri Sanatan (Madhya 22.156-157):

bāhya antara ihāra dui ta' sādhana
'bāhye' sādhaka dehe kare śravaṇa-kīrtana


'mane' nija siddha deha kariyā bhāvana
rātri-dine kare vraje kṛṣṇera sevana


Pentru atingerea iubirii originale dulce (din Vrindavan) - bhāva-ādi-mādhurye,

(despre care e vorba în versul anterior) există două feluri de practici spirituale — ihāra dui ta' sādhana
externă si internă - bāhya antara
Extern în corpul de practicant execută - 'bāhye' dehe sādhaka kare
ascultarea (jocurile iubirii divine) și incantarea (acestora) - śravaṇa-kīrtana
În minte concepe propriul corp perfect (spiritual) – mane kariyā bhāvana nija deha siddha
și execută serviciu pentru Krishna in Vrindaban zi si noapte – kare sevana vraje kṛṣṇera rātri-dine.

In Ragabartma-candrika, Srila Vishwanath Cakrabarti spune:


Prathamatah krishnam smaran iti smaranasyatra
Raganugayam mukhyetvam ragasyamanodharmatvat


“Deoarece raga (ataşamentul) este o ocupaţie a minţii, la fel este şi aducearea aminte - smaran (meditaţia);

de aceea, smaran este principalul tip de sadhana pentru practicantul Raganuga.”

Deoarece mintea controlează corpul şi activităţile sale, şi pentru că natura minţii este de a fi ataşată de ceva,

lila-smaran (aducerea aminte a jocurilor lui Radha-Krişna) bazată pe ataşament sau nitya-seva (serviciu devoţional etern) pentru Krişna şi asociaţii săi din Braja

formează cel mai bun mijloc de a ghida diferitele activităţi devoţionale pe care practicantul le execută.

In următoarea sloka Srila Vishwanath Cakrabarti descrie mai detaliat semnificaţia serviciului devoţional executat

în “sadhak-rupa” şi “siddha-rupa” care sunt amintite de Sri Rupa în versul anterior:

Sadhakrupena jathabastitadehen siddha rupena
Antascintita-bhistatat sakhat servopajogidehen
Sadhakarupenanugayamanaje brajalokah srirupa
Goswamyadaya je ca siddharupenanugamyamanah
Brajalokah srirupa-manjaryaryadyastad anusaratah


Ragabartma-candrika

Sadhak-rupena-seva înseamnă serviciu devoţional executat în corpul actual.
Siddha-rupena-seva este contemplarea propriei antascintita-deha (forma concepută mental) potrivită pentru a executa direct serviciu pentru Krişna).

Un sadhak trebuie să execute acarana (comportamentul devoţional prescris), exemplificat de către Rupa Goswami în propria-i sadhak-deha, şi urmând pe Sri Rupa Manjaris in propria sa antascintita-manjari svarupa. Deoarece Rupa Goswami este idealul Brajavasi, urmându-l atât intern cât şi extern reprezintă înţelesul ideal pentru Braja-loka-anusaratah – a urma pe locuitorii din Vrindavan.”

Sri Rupa Gosvami aduce evindenţe din Sanat-kumara-samhita despre modul în care trebuie să meditezi asupra propria-ţi siddha-svarupa:


atmanam cintayet tatra tasam madhye manoramam
rupa-yauvana-sampannam kisorim pramadakrtim
sakhinam sangini-rupam atmanam vasanamayim
ajna-sevaparam tat tat krpalankara-bhusitam


"Raganuga-sadhaka trebuie să mediteze asupra propriei forme spirituale, ca fiind cea a unei frumoase, tinere kişori-gopi, care este deosebit de atrăgătoare pentru mintea lui Krişna. Această formă este o sangini, -însoţitoare constantă, a lui Sri Lalita, Sri Visakha, Sri Rupa Manjari, Sri Rati Manjari, etc., şi prin îndrumările lor să execute seva (serviciu devoţional) pentru Sri Radha-Madhava. Această formă, care este creată din dorinţa sadhakului, trebuie să fie contemplată ca fiind îmbrăcată şi decorată în mod similar cu celelalte gopii, cu îmbrăcămintea şi ornamentele prasadi (purtate mai înainte de Radha şi dăruite de Aceasta)."

(Această sloka se găseşte în arcana-paddhatis a lui Sri Gopalaguru şi Dhyanacandra Gosvami.)