4.4 Prema Kanta - Iubirea Gopiilor nu poate fi răsplătită


kṛṣṇera pratijñā dṛḍha sarva-kāle āche
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche 
90

Promisiunea hotărâtă a lui Krişna pentru totdeauna este că - pratijñā dṛḍha kṛṣṇera sarva-kāle āche
aşa cum o persoană îl venerează (pe El), - yaiche ye bhaje
la fel şi Krişna o venerează pe aceasta. - taiche kṛṣṇa bhaje tāre

Tika: Ideea este că exact starea, sau relaţia pe care devotul şi-o doreşte în raport cu Krişna, este starea sau relaţia în care Krişna reciprochează cu acesta.
Acest lucru este confirmat de Krişna în Bhagavad-gita 4.11, vers care este citat în continuare de Ramananda Ray.

ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy aham 
mama vartmanuvartante manushyah partha sarvasah (Bhagavad-gita 4.11)  91

Aşa cum o persoană mă venerează, - yatha ye mam prapadyante
cu siguranţă la fel şi Eu o venerează pe aceasta. - eva tatha aham bhajami tan
O fiu al lui Partha toţi oamenii -  partha sarvasah manushyah
urmează calea Mea (prefigurată de Mine). - anuvartante vartma mama

ei 'preme'ra anurūpa nā pāre bhajite
ataeva 'ṛṇī' haya — kahe bhāgavate  92

Bhagavat (Puran) spune că - bhāgavate kahe
(Domnul Suprem) nu este în stare să venereze (să răsplătească) în aceeaşi măsură - nā pāre bhajite
acea iubire (erotică a gopiilor). - ei premera
De aceea (Domnul Suprem) este dator (gopiilor). - ataeva haya ṛṇī

Tika: Cu alte cuvinte iubirea gopiilor pentru Krişna este mai mare decât a lui Krişna pentru ele, astfel încât Krişna se simte dator faţă de ele. Acest sentiment al lui Krişna faţă de gopii este exprimat în Bhagavat Puran 10.32.22, care este citat de Ramananda Ray în versul următor.

93
na pāraye 'haḿ niravadya-saḿyujāḿ
sva-sādhu-kṛtyaḿ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛńkhalāḥ
saḿvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Nu sunt în stare (să vă recompensez) nici într-o viaţă ca cea a semizeilor - na pāraye aham api vibudha-āyuṣā
pe voi care m-aţi venerat - vaḥ yāḥ mā abhajan
Prin propriile voastre activităţi sfinte - sva kṛtyam sādhu
Lipsite de orice înşelăciune - niravadya-saḿyujām
tăind lanţul vieţii familiale care este dificil (de tăiat) - saḿvṛścya geha-śṛńkhalāḥ tat durjara
Fie ca propriile activităţi să vă fie returnate - sādhunā vaḥ pratiyātu
Tika:
Bhageanul (venerarea gopiilor) constă în iubirea lor erotică pentru Krişna.