12.13 Destinația eliberatului și a căutătorului de plăceri

Madhya 8.257

'mukti, bhukti vāñche yei, kāhāń duńhāra gati'
'sthāvara-deha, deva-deha yaiche avasthiti'

Dintre cei doi, unde ajunge cel ce-şi doreşte eliberare sau plăcerea materială - duńhāra kāhāń gati yei vāñche mukti bhukti
Ei vor fi situaţi asemenea unui corp imobil respectiv de semizeu - avasthiti yaiche sthāvara-deha deva-deha

Tika:
Cei eliberaţi devin imobili sub forma unei particule de lumină divină în Brahma-gioti – strălucirea plină de iubire ce emană din corpul Domnului Suprem. Faptul că acea lumină emană din corpul Domnului Supreme se poate intui din Mantra 16 din Isa Upanişad:

pūṣann ekarṣe yama sūrya prājāpatya
vyūha raśmīn samūha
tejo yat te rūpaḿ kalyāṇa-tamaḿ
tat te paśyāmi yo 'sāv asau puruṣaḥ so 'ham asmi

Oh, Cel ce susţine (lumile), singur înţelept, Cel ce controlează şi face disciplină - pūṣan eka-ṛṣe yama
Cel ce dă lumină, progenitorul (fiinţelor) - sūrya prājāpatya
Dă la o parte mulţimea razelor strălucirii Tale - vyūha samūha raśmīn te tejaḥ
astfel încât să pot vedea acea formă- yat paśyāmi tat rūpam
deosebit de auspicioasă a Ta - kalyāṇa-tamam te
astfel încât să (-L) văd - tat yaḥ asau
pe Acel Degustător Plăcerii- asau puruṣaḥ
ca El sunt şi eu - saḥ asmi aham

În ceea ce-i priveşte pe cei ce urmăresc plăcerea materială Śrīmad-Bhāgavatam afirmă (11.10.23):

iṣṭveha devatā yajñaiḥ svar lokaḿ yāti yājñikaḥ
bhuñjīta deva-vat tatra bhogān divyān nijārjitān

Venerând semizeii prin executarea ritualurilor sacrificiale - iṣṭveha devatā yajñaiḥ
Cel ce face sacrificiul merge pe planetelor paradisiace - yājñikaḥ yāti lokaḿ svar
(şi) se bucură acolo de plăceri cereşti - bhuñjīta tatra bhogān divyān
Atingâng el însuşi statutul unui semizeu- arjitān nija vat deva