2. Karma-Yoga

Ramananda Ray prezintă versul 9.27 din Bhagavad-gītā pentru a arăta cel de-al doilea tip de perfecţiune: Karma- yoga:
60
yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam


Orice faci, orice mănânci, orice activitate sacrificială, orice dai de pomană - yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
Orice austerităţi execuţie o fiu al lui Kunti (Argiuna) fă-le ca ofrandă pentru mine - yat tapasyasi kaunteya tat kuruṣva mad-arpaṇam

Acest este un al doilea tip de argument pe care Krişna îl prezintă lui Argiuna:
Oferirea rezultatelor luptei sale lui Krişna, în ipostaza sa de Domn Suprem.

61
prabhu kahe, — "eho bāhya, āge kaha āra"
rāya kahe svadharma-tyāga, ei sādhya-sāra"


Răspunsul lui Şri Cetanya rămâne invariabil:
Domnul spuse: Aceasta este extern - prabhu kahe eho bāhya
Continuă să vorbeşti mai departe - āge kaha āra
Rāmānanda Rāya replică: renunţarea la propriile activităţi ocupaţionale, aceasta este esenţa perfecţiunii - rāya kahe tyāga sva-dharma ei sāra sādhya.

Tika:
Şri Cetanya spune că aceste tipuri de activităţi sunt externe; adică nu au de-a face cu cultivarea iubirii divine - prema.