3. Dharma-Tyaga și Șaranagati (bhagavan așraya)

Renunțarea la urmarea dharmei și luarea ca adăpost a Domnului

62

ajnayaivam gunan doshan
mayadishtan api svakan
dharman santyajya yah sarvan
mam bhajet sa ca sattamah


Astfel cunscând totuşi calităţile şi greşelile - evam ajnaya api gunan doshan
instrucţiunilor mele (privind urmarea) propriei dharme - adishtan maya svakan dharman
Cel ce renunţă la toate - yah santyajya sarvan
Şi mă venerează pe Mine - ca mam bhajet
El este cel mai de seamă transcendentalist -sah tamah sat.

63

sarva-dharman parityajya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
mokshayishyami ma sucah
(Bg. 18.66)

Renunţă la orice fel de datorie ocupaţională parityajya sarva-dharman
(Şi) ia-mă pe mine ca unicul adăpost - vraja mam ekam saranam
Eu te voi elibera de orice păcate- aham tvam mokshayishyami sarva-papebhyah
n-avea grijă - ma sucah.

În aceste sens, Srila Raghunatha das Gosvami spune în cărticica sa Instrucţiuni pentru minte - Manah-siksha (Mantra 2):

na dharmam nadharmam sruti-gana-niruktam kila kuru
vraje radha-krisna-pracura-paricaryam iha tanu
saci-sunum nandisvara-pati-sutatve guru-varam
mukunda-presthatve smara param ajasram nanu manah


O minte într-adevăr nu executa nici dharma nici adharma – manah kila kuru na dharmam na adharmam
Menţionate (în scrierile) ce urmează literatura vedică - niruktam gana sruti
Ci execută venerarea abundentă a lui Radha Krişna aici în Vraja - tanu paricaryam pracura radha-krisna iha vraje
(şi) desigur meditează mereu asupra fiului lui Saci (Gaura) - nanu smara ajasram saci-sunum
Ca fiul conducătorului din Nandagram (Nanda Baba – tatăl lui Krişna) - nandisvara-pati-sutatve
Şi a celui mai bun maestru spiritual care-i este foarte drag lui Mukunda – varam guru presthatve mukunda

Ce înseamnă să te predai (șaranagati)?

În Vaişnava-tantra (citată în Bhakti-sandarbha (Anuccheda 236) de către Raghu-nath das Gosvami se spune:

anukulyasya sańkalpa pratikulyasya varjanam
rakśiṣyatiti viśvaso goptṛtve varaṇaṁ tatha
atma-nikśepa-karpaṇye sad-vidha śaraṇagatiExistă şase simptome ale predării de sine:

(1) anukulyasya sańkalpa –
Jurământul (sankalpa) de a accepta acele lucruri care sunt favorabile- Anukulyasya (pentru viaţa spirituală).

(2) Pratikulyasya-varjana – (jurământul) de a respinge acele lucruri care sunt nefavorabile (pentru viaţa spirituală).

(3) rakśiṣyatiti viśvaso – încrederea fermă –vişvas – că Domnul este singurul protector, că nu există un alt protector în afara Acestuia, şi că nu poţi obţine cu adevărat protecţie prin orice altă activitate, sau de la oricine altcineva.

(4) goptṛtve varaṇaṁ – încrederea fermă că Domnul este Cel ce te menţine, întreţine.

(5) atma-nikśepa– oferind sufletul Domnului, exprimat prin această atitudine: “Nu sunt în stare să fac nimic fără El. Fără dorinţa Domnului, nimeni nu poate face nimic.” Devoţii care nu au alt adăpost, au acest fel de încredere.

(6) karpaṇye – să fi umil, exprimat astfel: “Sunt foarte decăzut şi insignificant.”

Sri-kṛṣṇa-caitanya prabhu jīve doyā kori’
swa-pārṣada swīya dhāma saha avatari’


Datorită compasiunii sale pentru sufletele căzute, Şri Krişna Cetanya veni în această lume cu asociaţii Săi personali şi lăcaşul său divin.

atyanta durlabha prema koribāre dāna
śikhaya śarańāgati bhakatera prāńa


Pentru a distribui gratuit iubirea extatică pentru Dumnezeu, care este deosebit de greu de obţinut,
El a predat şaranagati, (cele şase căi ale predării) .
Acest şaranagati este însăşi viaţa devoţilor.

dainya, ātma-nivedana, goptṛtve varańa
‘avaśya rakṣībe kṛṣṇa’—viśvāsa, pālana


Umilinţa, dedicarea sufletului, acceptarea Domnului Krişna
ca singurul întreţinător şi protector.

bhaki-anukūla-mātra käryera svīkara
bhakti-pratikūla-bhāva varjanāṅgikāra


Acceptând tot ce este favorabil pentru serviciul devoţional,
şi respingând tot ceea ce este nefavorabil.

şad-aṅga śaraṇāgati haibe jāhāra
tāhāra prārthanā śune śri nanda-kumāra


Rugăciunile celui ce urmează necondiţionat cele şase căi ale predării sunt auzite
de către tânărul fiul al lui Nanda Maharagea, (Şri Krişna).


Nici acest nivel nu este bhakti, dar este calea care duce la bhakti.
Şi ca urmare în versul următor Cetanya Mahaprabhu îi spune lui Ramananda Ray, că şi acest lucru este extern (lui bhakti):

64

prabhu kahe, -- "eho bahya, age kaha ara"
raya kahe, "jnana-misra bhakti -- sadhya-sara"


Domnul spuse: aceasta este extern - prabhu kahe eho bahya
Continuă să vorbeşti mai departe - age kaha ara
Ramananda Ray spuse: cunoaşterea (despre Absolut) amestecată cu bhakti este esenţa perfecţiunii -raya kahe jnana-misra bhakti sara sadhya