5. Ghiana Șunya Bhakti

Bhakti golită de cunoaşterea (despre Absolut)

Ramananda Raya replică: serviciul devoţional lipsit de cunoaştere despre opulenţele Absolutului - raya kahe bhakti sunya jnana
Este esenţa scopului (vieţii) -sara sadhya

După ce Şri Krişna Cetanya a respins şi Cunoşterea Transcendentală amestecată cu bhakti, jnana-misra bhakti - ca esenţă a scopului vieţii - sar sadhya, Ramananda Ray expune un vers din Bhagavatam care exprimă renunţarea la Cunoaşterea Transcendentală şi Cufundarea în povestirile despre jocurile Domnului ca scop final al vieţii.

Acest vers a fost vorbit de Brahma, prima fiinţă din univers, către Şri Krişna, pe când acesta era un „copil”, după ce Brahma i-a furat prietenii şi viţeluşii.
Acest furt a durat doar o clipă pentru Brahma, dar un an pentru Krişna în Bhauma-Vrindavan. După ce Brahma s-a uitat să vadă ce face Krişna, a văzut că prietenii erau acolo şi viţeluşi de asemenea.
Finnd complet confuz, şi neştiind ce să mai înţeleagă, Krişna îi dezvăluie că de fapt toate acele forme noi nu erau prietenii şi viţeluşii săi, ci expasiuni de ale sale (forme ale lui Vişnu) care luaseră acele forme de prieteni şi viţeluşi.
Văzând extraordinara opulenţă a Domnului Suprem Krişna, care era doar un „copil” Brahma rosteşte mai multe versuri în care îl laudă pe Krişna. Printre aceste verse se află şi versul de mai jos, prezentat de Ramananda Ray lui Şri Cetanya.

67

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāḿ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāḿ tanu-vāń-manobhir
ye prāyaśo 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām
(SB 10.14.3)

Lăsând la o parte strădaniile de a acumula cunoaşterea trascendentală - udapāsya prayāsam jñāne
(Pe care) cu siguranţă o respectă - eva namanta
Trăind din descrierile devoţilor puri - jīvanti -mukharitāḿ -sat
Ce discută despre tine - vārtām bhavadīya
Situaţi pe poziţia relizării scrierilor Şruti - sthitāḥ sthāne gatāḿ śruti
Cu corpul, vorbele şi mintea - tanu-vāń-manobhir
Cei ce se străduie astfel te cuceresc (prin ataşament şi iubire) - ye thais prāyaśo jito
Deşi în cele trei lumi Tu eşti de neînvins - apy tri-lokyām asi ajita

(Caitanya Caritamrita 2.8.68 )
prabhu kahe, "eho haya, age kaha ara"

Domnul spuse: asta e în regulă - prabhu kahe eho haya
Continuă să vorbeşti mai departe - age kaha ara