6.1 Prema Bhakti - Uttam bhakti

Abia după ce a auzit despre faptul că ascultarea naraţiunilor despre Domnul Suprem este esenţa perfecţiunii, Mahaprabhu a fost de acord cu Ramananda Ray, însă a vrut să audă mai mult despre acest subiect. Cu alte cuvinte, pentru cei care urmează învăţăturile Domnului Cetanya începutul este
Ascultarea naraţiunilor despre Domnul Suprem.

68

prabhu kahe, "eho haya, age kaha ara"
raya kahe, "prema-bhakti -- sarva-sadhya-sara"


Domnul spuse: asta e în regulă - prabhu kahe eho haya
Continuă să vorbeşti mai departe - age kaha ara
Ramananda Raya spuse: Serviciul Devoţional din iubire pură (pentru Domnul Suprem)- raya kahe bhakti prema
Este esenţa tuturor perfecţiunilor - sarva-sadhya-sara.

Prin ascultarea continuă a naraţiunilor despre Domnul Suprem, devii atras de Acesta, iar această atracţie se transformă în ataşament, asemenea ataşamentului asociaţilor Săi eterni pentru El, asociaţi care în mod evident sunt înclinaţi să facă tot ceea ce este plăcut lui.
Acest lucru este prezentat în definiţia lui bhakti, dată de Rupa Gosvami.

anyabhilaşita şunyam / jnana karmady anavritam
anukulyena krişnanu / şilanam bhaktir uttama


Cultivarea activitaţilor - şilanam
- care sunt menite pentru plăcerea Domnului, Krişna - anukulyena krişnanu
- care sunt lipsite de dorinţe materiale – şunyam anyabhilaşita
-şi nu sunt acoperite de jnana (cunoaştere despre opulenţele Absolutului) sau karma (urmarea datoriilor ocupaţionale varna-aşram dharma) – anavrita jnana karmady
se numeşte serviciul devoţional suprem - uttama-bhakti.

Aceste Activităţi au loc atât extern cât şi intern, în minte, unde putem să-l întâlnim la început pe Krişna, urmând procedeul de meditaţie – raganuga bhakti.