7. Prema Bhakti în Vaikuntha - Servitudine

Ramananda Raya spuse: Iubirea divină în servitudine - raya kahe, "dasya-prema
Este esenţa tuturor scopurilor vieţii - sara sarva-sadhya.

Unii Vaișnavi au tradus aici prema prin iubire spontană, poate încercând să facă aluzie la raga-atmika bhakti a locuitorilor din Goloka, când de fapt Ramananda Ray va vorbi despre iubirea în servitudine a lui Mahārāgi Ambarīş, care nu practica Raganuga Sadhan Bhakti.

Pentru a subblinia faptul că Iubirea divină în servitudine dasya-prema
este esenţa tuturor scopurilor vieţii - sara sarva-sadhya, Ramananda Ray citează versul 9.5.16 din Şrimad Bhagavatam, în care Durvāsā Muni eulogizează Iubirea divină în servitudine a lui Mahārāgi Ambarīş:

72
yan-nāma-śruti-mātreṇa pumān bhavati nirmalaḥ
tasya tīrtha-padaḥ kiḿ vā dāsānām avaśiṣyate


Doar prin auzirea acelui nume (al Domnului Suprem) - mātreṇa śruti yat nāma
Un om devine pur - pumān bhavati nirmalaḥ
Ce mai rămâne de atins pentru cel ce serveşte - kiḿ vā tasya dāsānām
Piciorele asemenea unor locuri de pelerinaj (ale Domnului) - tīrtha-padaḥ

Apoi îl citează pe Yāmunācārya din a sa Stotra-ratna (43).

73
bhavantam evānucaran nirantaraḥ
praśānta-niḥśeṣa-mano-rathāntaraḥ
kadāham aikāntika-nitya-kińkaraḥ
praharṣayiṣyāmi sa-nātha-jīvitam


Servindu-Te tot timpul pe Tine (Domnul Suprem) - anucaran nirantaraḥ bhavantam
Roata minţii devine cu siguranţă complet liniştită - ratha manaḥ eva niḥśeṣa praśānta
Când voi fi în exclusivitate unul dintre servitorii eterni - kadā aham aikāntika antaraḥ kińkaraḥ nitya
Ai unui astfel de Stăpân, voi trăi cu adevărat fericit - sa-nātha jīvitam praharṣayiṣyāmi

74
prabhu kahe, "eho haya, kichu āge āra"
rāya kahe, "sakhya-prema — sarva-sādhya-sāra"


Domnul spuse: asta e în regulă - prabhu kahe eho haya
Continuă să spui ceva mai mult - age kichu ara