9. Prema Bhakti în Vrindavan - în relație parentală

Acest tip de relație de iubire divină există numai în Goloka Vrindavan și se atinge doar prin practica Raganuga Sadhan Bhakti.

Ramananda Raya spuse: iubirea parentală divină - rāya kahe vatsalya-prema
Este esenţa tuturor scopurilor vieţii - sara sarva-sadhya.

Tika:
Faptul că Ramanada Ray a pătruns în Vrindavan prin amintirea iubirii prieteneşti a copiilor care se joacă pur şi simplu cu Krişna acolo, îl face pe Şri Cetanya să afirme că în sfârşit această afirmaţie privind scopul vieţii este foarte bună.
Şi totuşi Acesta nu este pe deplin mulţumit.
De aceea îi cere lui Ramananda Raya să continue să vorbească mai departe.
Ca urmare Ramananda Raya ridică ştacheta şi declară vatsalya-prema sarva-sadhya-sara

77

Pentru a exemplifica gloria iubirii parentale, Ramanada Ray dă un citat din Bhagavat Puran 10.8.46 în care Maharagi Parikşit îl întreabă pe Şukadev Gosvami:

śrī-rājovāca
nandaḥ kim akarod brahman śreya evaḿ mahodayam
yaśodā ca mahā-bhāgā papau yasyāḥ stanaḿ hariḥ


Regele spuse: Oh brahman - śrī-rājovāca brahman
Ce fel de activităţi auspicioase au fost executate de Nanda (tatăl lui Krişna) - kim śreya akarod nandaḥ
Asfel încât (să obţină) marea perfecţiune - evaḿ mahodayam
şi Yaşoda (Mama lui Krişna) (să aibă) marea fericire - ca yaśodā mahā-bhāgā
ca Domnul Suprem să sugă (lapte) de la sânul acesteia - hariḥ papau stanaḿ yasyāḥ

Apoi cită Śrīmad-Bhāgavatam (10.9.20) pentru a arăta ca iubirea parentală a mamei Yaşoda este atât de exaltată încăt ea-l poate controla pe Krişna, deşi Acesta este Controlorul tuturor.
Acesta este nivelul în care Devotul controlează Obiectul Devoţiunii - Domnul Suprem. Mama Yaşoda îl leagă astfel pe Krişna de piatra de piuă.

78

nemaḿ viriñco na bhavo na śrīr apy ańga-saḿśrayā
prasādaḿ lebhire gopī yat tat prāpa vimuktidāt


Nici Brahma, nici Şiva şi nici măcar Şri (Zeiţa Fericirii), care este foarte aproape (de Domnul Suprem) - nemaḿ viriñco na bhavo na śrīr apy ańga-saḿśrayā
Nu au obţinut mila acordată acestei păstoriţe (Yaşoda) - prāpa imam prasādaḿ lebhire tat gopī
De Cel ce dă eliberarea (din lumea materială – Domnul Suprem Krişna) - vimukti-dāt