Scopul venirii Domnului Cetanya

Așa cum este descris în Śrī Caitanya Caritāmṛta, forma combinată a lui Rādhā și Kṛṣṇa - Śrī Caitanya.
a venit din Vrindavan pentru a ne dărui starea ei de dragoste spirituală.
și de aceea a predat ragānuga bhakti:
 
ye lāgi' avatāra, kahi se mūla kāraṇa.
prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama (CC Ādi 4.15-16).
 
Prin urmare, voi vorbi despre cauzele esențiale ale coborârii Sale
     ye lāgi' avatāra, kahi se mūla kāraṇa.
Gustând esența gusturilor de iubire spirituală și
     karite āsvādana niryāsa prema-rasa
Pentru a propaga calea bhakti a atașamentului (pentru starea de iubire a locuitorilor din Vraja).
     karite pracāraṇa bhakti mārga rāga.
Kṛṣṇa, Degustătorul suprem al aromelor iubirii spirituale, din mila Sa supremă.
     rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa.
pentru aceste două motive a dorit să se nască în această lume
     icchāra haite ei dui hetu udgama loke
 
rāgānuga-mārge tāńre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana || (cc 2.8.221)
 
"Cel care practică închinarea urmând calea rāgānuga atinge.
Vrajendra-nandana (fiul lui Nanda - Șri Krișna) în Vraja."
 
Concluzie: Bhaktașii care nu practică Rāgānuga bhakti sadhana nu îl urmează pe Śrī Caitanya.

Așa cum este descris în Śrī Caitanya Caritāmṛta, forma combinată a lui Rādhā și Kṛṣṇa - Śrī Caitanya.
a venit din Vrindavan pentru a ne dărui starea ei de dragoste spirituală
și de aceea a prezetat ragānuga bhakti:

ye lāgi' avatāra, kahi se mūla kāraṇa
prema-rasa-niryāsa karite āsvādana
rāga-mārga bhakti loke karite pracāraṇa
rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa
ei dui hetu haite icchāra udgama
(CC Ādi 4.15-16).

Prin urmare, voi vorbi despre cauzele esențiale ale coborârii Sale:
     ye lāgi' avatāra, kahi se mūla kāraṇa.
(1) Degustarea esenței gusturilor de iubire spirituală și
     karite āsvādana niryāsa prema-rasa
(2) Propagarea Căii Bhakti a atașamentului (pentru starea de iubire a locuitorilor din Vraja).
     karite pracāraṇa bhakti mārga rāga.
Kṛṣṇa, Degustătorul suprem al aromelor iubirii spirituale, din mila Sa supremă,
     rasika-śekhara kṛṣṇa parama-karuṇa.
datorită acestor două motive a dorit să se nască în această lume.
     icchāra haite ei dui hetu udgama loke

rāgānuga-mārge tāńre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana
|| (cc 2.8.221)

"Cel care practică venerarea urmând calea rāgānuga îl  obține pe
Vrajendra-nandana (fiul lui Nanda - Șri Krișna) în Vraja."

Concluzie: Bhakta care nu practică Rāgānuga bhakti sadhana nu îl urmează pe Śrī Cetanya.