Magii "de la răsărit"

În evanghelia "după Matei" se află povestea "Călătoriei sfintei familii" ca explicație pentru originea regală, din casa Regelui David,  a lui Isus, vezi Recesământul din "după Luca", și de aceea se pare că nu mai apare și povestea Magilor "de la răsărit" care dă o altă explicație pentru originea regală, referitoare la nașterea lui Isus în Bethlehem, orașul tatălui său Iosif, care este prezentat ca un descendent al casei regale a lui David. Și astfel Isus a putut fi prezentat ințial de creștini, fiind fiul lui Iosif, ca fiind viitorul Messia (Christos), viitorul uns Rege al Iudeilor.
 
În "După Matei" 2:1-6 este scris:
"în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând:
Unde este regele Iudeilor, ... Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui.
Şi auzind, regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.
Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Christos?
*Christos este traducerea greacă pentru Messia, care înseamnă rege uns al iudeilor)
Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:
"Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel
(vezi Izrael-Poporul lui Iehova - Deuteronom 32)".
 
Vezi și 
 
Isus este prezentat aici în mod evident ca viitor Rege al Iudeilor,
ce urma să se nască în Bethlehem, de unde provenea tatăl său, care era un descendent al regelui David,
cum fusese doctrina inițială creștină bazată pe 1.Cronici 17:11-14:

Așa vorbi Iehova (zeul evreilor, vezi Deuteronom 32:1-9)  către  regele David.

„11. Când se vor împlini zilele tale ... atunci Eu voi ridica pe urmaşul tău după tine, şi voi întări domnia ta.
12. Acela Îmi va zidi Mie (zeul evreilor) casă (templu) şi voi întemeia tronul lui pe veci.
13. Eu îi voi fi tată şi el Îmi va fi fiu şi mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost înaintea ta.
14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea şi în împărăţia Mea (regatul evreiesc) pe veci şi tronul lui în veci va fi tare.”Astfel doctrina inițială creștină urmărea preluarea puterii în stat, de aceea s-a speriat Irod și Ierusalimul s-a tulburat.