3.2 Aceptarea Inițierii Spirituale

Iniţierea (diksha) şi primirea instrucţiunilor (shiksha) în relaţie cu Sri Krishna
Sri Krishna diksha shikshadi

Dikṣa nu trebuie înţeleasă ca fiind doar o iniţiere spirituală executată de maestrul spiritual,
ci un proces cu două ramificaţii, aşa cum este descris de Śrīla Jīva Gosvāmī în a sa Bhakti-sandarbha (283):

divyaḿ jñānaḿ yato dadyāt kuryāt pāpasya sańkṣayam
tasmāt dīkṣeti sā proktā deśikais tattva kovidaiḥ


Astfel di-kṣa investeşte cunoaştere transcendentală knowledge - iti dīkṣa yato dadyāt divyaḿ jñānaḿ
şi distruge păcatele - kuryāt sańkṣayam pāpasya
de aceea este numită astfel - tasmāt proktā
de cei proficienţi - sā kovidaiḥ
în principiile filozofice despre maestrul spiritual - tattva deśikais

di-kṣa include două aspecte:
di - divyaḿ jñānaḿ – ceea ce este câştigat – Cunoaşterea Transcendentală şi
kṣa - kṣayam – ceea ce este distrus – păcatele (dorinţele şi reacţiunile, care ne leagă, viaţă după viaţă de lumea materială).

Srîla Jiva Gosvami explică în Bhakti-sandarbha (Anuccheda 283) înţelesul lui divya-jñāna astfel:
“divyam jñanaa hy atra mantre bhagavat-svarüpa-jñanam, tena
bhagavata sambandha-vizeSa-jñanam ca"
– divya-jñana – Cunoaşterea transcendentală – care se află în Mantra pe care gurul o dă discipolului, revelează acestuia forma şi identiatea Domnului Suprem (bhagavat-svarupa)
cu care discipolul leagă o anumită relaţie de iubire divină.”

Relaţia dintre Bhagavan (Domnul Suprem) şi jîva (fiinţa) este cea dintre servitor (sevaka) şi cel servit (sevya)
Această relaţie se manifestă pe treptele superioare ale progresului spiritual
într-o formă specifică care aparţine uneia dintre următoarele stări sufleteşti divine:
iubirea în servitudine - dasya
iubirea ca prieten -sakhya
iubirea ca părinte (al Domnului Suprem) - vatsalya
iubirea amoroasă - madhurya.

Mantra de inițiere revelează forma Domnului Suprem care este zeitatea tutelară a gurului,
cu care acesta are legătură, și pe care discipolul trebuie să o venereze.

De aceea Şrila Jiva Gosvami în lucrarea sa Bhakti-sandarbha (Anuccheda 237), citează afirmaţia lui Brahma:

yo mantraH sa guruh sakșAt
yo guruH sa hariH svayaM
gurur yasya bhavet tuștas
tasya tușto hariH svayam


Mantra (care este dată de guru) este direct guru,
gurul este (Domnul Suprem) Hari Însuşi.
Cel de care e mulţumit maestrul spiritual
va fi mulţumit Însuşi (Domnul Suprem) Hari.

Când discipolul ajunge să deguste jocurile Cuplului Divin Radha-Krișna,
și își dorește să intre în acele jocuri, destăinuind acea dorință gurului,
atunci gurul își dezvoluie forma spirituală, cât și formele spirituale – siddha pranali ale
gururilor, din lanțul disciplic – guru parampara din care face parte și ajunge până la asociații lui Șri Cetanya.

Starea spirituală internă a gurului
a unui anumit tip de relaţie de iubire cu Domnul Suprem,
este transmisă discipolului prin interiorul mantrei.
Totul este dat sub forma unei seminţe în interiorul mantrei. 

Prin procedeul de iniţiere spirituală numită dikşa fiinţa discipolului este transformată dintr-una materială într-una spirituală. Aceasta este amintită în Hari-bhakti-vilas (2.12), copiat din Tattva-sagar:

yathā kāñcanatām yāti kāmsyam rasa-vidhānata
tathā diksā-vidhānena dvijatvam jāyate nrinām


“Aşa cum print-o anumită metodă arama este transformată în aur la fel şi prin procedeul dikşa poţi atinge Victoria de a fi a doua oară născut (d.p.d.v. spiritual).2

Acest procedeu Dikşa nu are nimic de-a face cu iniţierea socială ca iniţierea ca Brahman, Kşatriya sau Vaişya. Unii dau ca exemplu pentru iniţierea spirituală Anuşasana-parva 143.46 din Mahabharata, deşi aceasta se referă la iniţierea de tip social:

„Prin asemenea activităţi, cel ce are o origine inferioară, de exemplu un şudra poate deveni „a doua oară născut”, fără de pată şi cunoscător al ştiinţei Vedice.”

Această a doua naştere nu se referă la naşterea spirituală şi la o naştere într-o clasă socială superioară, pentru că activităţile la care se referă versul de mai sus nu au de-a face cu practica spirituală:

Când un Vaişya (comerciant), după ce mai întâi se naşte ca Kşatriya (Războinic şi Administrator) va urma procedeele rituale de de purificare, primeşte şnurul sfânt şi urmează jurăminţi, va fi în viaţa următoarea un brahman.

După ce un Vaişya (comerciant) s-a născut ca Kşatriya (Războinic şi Administrator) trebuie să facă cadouri, să venereze Zeităţile în Ceremonii Sacrificiale măreţe, cu care ocazie să facă multe cadouri brahmanilor,
Să studieze Vedele,
Şi dorindu-şi să atingă lumile paradisiace (materiale ale semizeilor) trebuie să venereze cele trei focuri.

Trebuie să se involveze pentru eradicarea sărăciei,
Să-i protejeze pe supuşi, să protejeze dreptate,
Să spună adevărul şi să urmeze activităţi ale adevărului.
Norocul să şi-l caute în astfel de activităţi.

Să împartă pedepse drepte, fără a lăsa deoparte toiagul de fier al pedepsirii.
Trebuie să determine oamenii să urmeze Calea Virtuţii.

Să nu se complacă în plăceri sexuale
Să ducă o viaţă independentă şi veselă.
Să ia 1/6 parte doar din câştigul celor din clasa Vayşia (comercianţi care se ocupau totodadă şi cu prelucratul pământului şi creşterea vitelor).

Să fie bun cunoscător aş ştiinţei despre Bunăstare şi profit.
Ca fiinţă dreaptă să se apropie de soţia sa numai în perioada ei fertilă
Să urmeze posturile (de două ori pe lună – Ekadaşi)
Să se dedice studiului Vedelor
Să fie curat trupeşte şi mental

Să ţină iarbă kuşa în camera focului
Să urmeze Virtutea, Bunăstarea şi Plăcere şi să fie vesel
Să fie tot timpul pregătit să-i ospăteze pe servitorii din clasa şudra.

Să nu aibă dorinţe bazate pe Profit şi plăcere
Să-i venereze mereu pe strămoşi, Zei şi Oaspeţi.

Să trăiască în propria-i casă ca un cerşetor
Să venereze zeităţile focului de trei ori pe zi

Cu faţa către duşman să lupte pentru bunăstarea vacior şi a brahmanilor, iar dacă nu e capabil, după ce-şi sfinţeşte corpul cu mantrele corespunzătoare să se arunce în foc.

Dikşa şi venerarea zeităţii Domnului Suprem

Celor ce nu sunt iniţiaţi nu li se permite să venereze zeitatea Domnului Suprem, zeitate în care Domnul a fost invitat să locuiască, în urma ceremoniei de instalare a Domnului.
Zeităţi speciale ale Domnului sunt aşa numitele Şaligram Şila, unde nu este necesară ceremonia de instalare, deoarece Domnul Şri Vişnu, conform relatărilor din Purane déjà rezidează acolo.

Aceste pietre cu însemnele Domnului Vişnu provin iniţial din râul Gandaki şi sunt înmânate din generaţie în generaţie. Domnul Suprem a coborât în această formă pe pământ pentru a o însoţi pe soţia Sa Lakşmi, care a apărut pe pământ sub forma plantei Tulasi.
În majoritate cazurilor planta Tulasi şi Şaligram Şila sunt întotdeauna venerate împreună.

Necesitatea de a avea Dikşa (iniţierea spirituală) pentru a venera zeitatea Domnului este subliniată în Hari-bhakti-vilas, care citează din Skanda Purana.
Acolo se confirmă că şi chiar un şudra (ultima clasă socială), dacă este iniţiat, îi este permis să venereze zeitatea Domnului Suprem. O astfel de persoană iniţiată nu mai aparţine clasei şudra, ci este descrisă ca fiind un şudra purificat (sat).

În Bhagavat Puran (11.3.19-22) se spune:

nityārtidena vittena durlabhenātma-mṛtyunā
gṛhāpatyāpta-paśubhiḥ kā prītiḥ sādhitaiś calaiḥ

Bogăţia este o continuă sursă de suferinţă - vittena nitya ārti-dena
Dificil de a fi obţinută, moarte pentru suflet - durlabhena ātma-mṛtyunā
Ce fericire poate fi obţinută - kā prītiḥ sādhitaiḥ
De la propriul cămin, copii, rude, animale - gṛha apatya āpta paśubhiḥ
(fericire care este) efemeră - calaiḥ.

evaḿ lokaḿ param vidyān naśvaraḿ karma-nirmitam
sa-tulyātiśaya-dhvaḿsaḿ yathā maṇḍala-vartinām

din aceasta poate fi înţeleasă impermanenţa (acestei) lumi - evam vidyāt naśvaram lokam
şi a celei următoare, care sunt create datorită activităţilor ce dau fructe (în această lume) - param karma nirmitam
ca sunt generate – sa vartinām dhvaḿsam
de cei din această lume cât şi de cei de pe alte sisteme planetare (ca semizeii) - tulya yathā atiśaya maṇḍala

tasmād guruḿ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaḿ brahmaṇy upaśamāśrayam


De aceea trebuie să accepţi un maistru spiritual - tasmāt prapadyeta gurum
Să-i pui întrebări despre cea mai înaltă auspiciune - jijñāsuḥ uttamam śreyaḥ
Cunoaşterea perfectă despre Cel mai de Seamă în Vede şi - niṣṇātam pare śābde ca
Stabilirea proprie în Adevărul Absolut - upaśama-āśrayam brahmaṇi

tatra bhāgavatān dharmān śikṣed gurv-ātma-daivataḥ
amāyayānuvṛttyā yais tuṣyed ātmātma-do hariḥ


Astfel trebuie să înveţi să-ţi îndeplineşti cea mai de seamă îndatorire - tatra bhāgavatān dharmān śikṣet
Să serveşti sincer maestrului spiritual – anuvṛttyā amāyayā guru-
Ca fiind propria-ţi viaţă şi Domn - ātma-daivataḥ
Astfel Domnul (Hari), Sufletul ce dă suflete, este satisfăcut - yaiḥ hariḥ ātmā ātma-daḥ tuṣyet

Importanţa iniţierii spirituale

este exprimată în Skanda Purana, care este citată în Hari-bhakti-vilasa (2.6),
când regele Rukmangada i se adresează lui Mohini.

adīkṣitasya vāmoru
kṛtaḿ sarvaḿ nirarthakam
paśu yonim avāpnoti
dikṣā virahito janaḥ


O femeie, fără să fii iniţiat spiritual – vāmoru adīkṣitasya
Orice activitate este lipsită de valoare – sarvaḿ kṛtaḿ nir-artha-kam
Cel lipsit de iniţiere spirituală - janaḥ virahito dikṣā
Se va naşte în specia animală - yonim avāpnoti paśu

Totuşi incantarea numelui sfânt al Domnului Suprem
nu este dependentă de iniţierea spirituală
aşa cum afirmă un învăţat de la curtea regelui Prataparudra
(devot al Domnului Cetanya), pe nume Lolla Lakshmidhar,
care este citat în culegerea de versuri Padyavali.

akrishtih krita-cetasam sumanasam uccatanam camhasam
acandalam amuka-loka-sulabho vashyash ca mukti-shriyah
no diksham na ca sat-kriyam na ca purashcaryam manag ikshate
mantro ‘yam rasana-sprig eva phalati shri-krishna-namatmakah

Această mantră constând din numele lui Krişna - ayam mantrah atmakah nama shri-krishna
Atrage persoanele sfinte ale căror minţi sunt frumoase - akrishtih krita-cetasam su-manasam
De asemenea anihilează reacţiunile păcătoase- uccatanam amhasam
Este de asemenea controloarea opulenţei eliberării - ca vashyah mukti-shriyah
Rezultatul (rostirii) nu depinde de iniţierea spirituală, de (propriile) activităţi pioase, sau de activităţile de purificare dinanintea iniţieri – phalati no diksham na sat-kriyam na ikshate purashcaryam
Cu excepţia muţilor este uşor disponibilă când atinge limba chiar şi pentru mâncătorii de câini - amuka loka-sulabhah manak rasana sprik a-candalam

Srila Jiva Gosvami a scris în cartea sa Bhakti-sandarbha
(Anuccheda 283) că în ciuda tuturor afirmaţiilor din Shastras (cărţile spirituale) privind puterea spirituală a Numelor Sfinte ale Domnului Suprem, marile suflete (mahajanas) din trecut, ca de exemplu Narada Muni au acceptat iniţierea spirituală (dikşa) de la gurul lor, şi după aceea s-au dedicat practicii spirituale (sadhana) şi meditaţiei (bhajana) privind vnerarea lui işta-devata (Domnul inimii lor).

În mod similar, cei ce îi urmează trebuie să accepte iniţierea spirituală dikşa, iniţierea cu mantrele, pe care gurul lor le-a dat pentru venerarea Domnului Suprem, pentru a stabili o relaţie cu Acesta (ca dasya, sakhya, vatsalya sau madhurya).

Şri Cetanya şi urmaşii Acestui respectă această procedură.
Marea majoritate a scrierilor Vedice se ocupă cu probleme legate de lumea materială şi se adresează oamenilor pioşi ce au dorinţe materiale, şi de aceea ele recomandă venerarea semizeilor sau a altor fiinţe puternice pentru a primi avantaje materiale. Unii Îl venerează chiar şi pe Domnul Suprem sub forma sa Vişnu pentru binecuvântări materiale, dar numai cei ce au primit dikşa de la un Vaişnava (cel ce-l venerează pe Vişnu), în conformitate cu regulile Vaişnava pot să execute cu succes procesul de venerare şi meditaţie.

Trebuie de asemenea să se ţină minte, că de fapt calitatea gurului pe care-l ai depinde în general de propria calificare spirituală:
a) - SarAga Gurus are ataşamente materiale
b) - NirAga Guru e lipsit de ataşamente materiale

A trăi împreună cu gurul şi sub directa lui îndrumare este esenţial pentru a atinge stagiul pe care acesta l-a atins.

Se spune că, Vishvanth Cakravarti, un sfânt din secolul al 16-lea, în succesiunea disciplică al lui Sri Krishna Caitanya,
a spus că acele personae care au abandonat strădaniile legate de
karma-yoga (ofranda rezultatelor activităților către Domnul Suprem), jñana yoga (cultivarea cunoașterii transcendentale),
japa (rostirea de mantre ce conține Numele Domnului), tapa (austerități) și alte procese de practică spirituală (sadhana), și l-au acceptat pe
Bhagavan ca al lor Ishtadeva (Domn al inimii) și care sunt angajați în shravan (ascultarea narațiunilor despre Domnul Suprem),
kîrtana (incantarea laudelor către Domnul Suprem) și smaran (meditație) despre numele, calitățile și jocurile lui bhagavan, dar care nu a acceptat
dîkșa de la un guru Vaishnava conform cu regulile Vaișnava,
nu pot obține iubirea pentru Domnul Suprem .

Ei vor fi doar salvați de a intra în iad, iar în viața următoare, prin influența
Bhageanului executat în viața anterioară, vor obține
sadhu-sanga (asocierea cu sfinții).
Dacă atunci vor accepta adăpostul picioarelor asemenea lotușilor ale unui guru,
și vor primi dîkșa de la acesta, prin progresarea continuă în diferitele stagii ale
lui bhakti, vor atinge iubirea pentru Domnul Suprem.
Prin această iubire Domnul este legat de devotul Său.