3.22 Să ștampilezi corpul cu numele Zeității Domnului

Harinam-akșara dharanam
Să ștampilezi principalele părți ale corpului cu literele numelui propriei
(propriilor) zeități tutelare ca de exemplu Radha Krishna. Unii Vaișnavi își
tatuează corpul cu aceste nume.