3. 31 Paricearya Servirea zeității Domnului

Paricearya
Servirea zeității Domnului


In Bhakti-rasamrita-sindhu (1.2.140) se spune:

paricarya tu sevopakaranadi pariskriya
tatha prakirnaka-cchatra vaditradyair upasana


A-l servi pe Șri Krișna ca pe un rege numește paricearya .
Există două tipuri de servicii: (1) curățarea și purificarea articolelor
Ce sunt oferite în procesul de venerare al Domnului și
(2) să faci direct servicii zeității Domnului - Șri Vigraha
de exemplul prin a-i face vânt cu ceamara, sau a-i ține umbrela
, să cânți la diferite instrumente pentru Acesta și alte servicii. 

Venera zeității Domnului Transcendental cu diverse tipuri de articole (upacear) se numește pujana sau arceana. Venera cu cinci articole se numește panceopacear-pugeana. Cele cinci articole sunt următoarele:
(1) arome dulci (gandha), (2) flori (pușpa), (3) bețișoare parfumate (dhupa), (4) o lampă (dipa) și (5) mancare
(naivedya).

 1. Stai în picioare pe ceva (o pătură, covoraș, etc.) bați clopețelul și oferi flori (puṣpa-anjali) la picioarele fiecărei zeități și reciți mūla mantra pentru zeitățile cărora le oferi flori.
 • Prima dată le gurului și spui ,,etat pușpangeali aim gurave namah ”
 • Apoi lui Șri Gaura și spui ,, etat pușpangeali klim gaurāya svāh ”
 • Apoi cuplului divin Rādhā-Krișna și spui ,,etat pușpangeali șrim klim rādhā-krișnabhyām namah ”
 1. Apoi se deschide altarul  zeității principale și oferi următoarele articole
 • Înainte de oferirea fiecărui articol se purifică mâna și articolul de oferit cu câte un strop de apă.
 • Articolele se oferă rostind mula mantra pentru fiecare zeitate în următoarea ordine (Exemplele sunt pentru Șri Gaura -Șri Nityananda).
 • Bețișoare (eșa dhupaha om klim nityānanda-gaurāya svāhā)
 • Lampa de foc (eșa dipaha om klim nityānanda-gaurāya svāhā)
 • Cochilia (șanka ) cu apă (idam arghyam om klim nityānanda-gaurāya svāhā
 • Imbrăcăminte (vastra)(simbolizată printr-o bucată de pânză )(idam vastram om klim nityānanda-gaurāya svāhā)
 • Flori (etan pușpani om klim nityānanda-gaurāya svāhā)
 • Pămătuful din păr de Yak (eșa camara seva om klim nityānanda-gaurāya svāhā)
 • Evantaiul din pene de păun (pankha)(eșa vyangeana seva klim krișnaya namah ) se oferă numai lui Vrindavan-Krișhna

3. Dacă sunt două persoane, în timp ce una oferă ,cealaltă cântă cântecele din ceremonia Mangala Arati.

4. Pentru Guru și Rādhā se mai pun frunze de Tulasi în palmele acestora.Venera lui Șri Bhagavan cu șaisprezece articole se numește soḍașopacear-pugeana. Cele șaisprezece articole
sunt următoarele:
(1) un loc de stat (asana),
(2) primirea sau invitarea divinității (svagata),
(3) sorbirea apei sanctificate pentru purificare (aceamana),
(4) apă pentru spălarea picioarelor zeității (padya),
(5) apă pentru spălarea guriizeității (arghya), 
(6) o ablație de miere, ghi (unt pur), lapte, iaurt și zahăr toate amestecate împreună (madhuparka),
(7) se soarbe din nou apă pentru purificare (aceamaniya), 
(8) scăldarea zeității (snana),
(9) îmbrăcarea Zeității (vasana),
(10) punerea ornamente (abharaṇa),
(11) oferirea de dulci mirosuri (gandha), (12) flori (puspa), (13) lampă (dipa),
(14) bețișoare parfumate (dhupa), (15) produse alimentare (naivedya) și
(16) pastă de lemn de santal (ceandana).

În Viṣṇu-rahasya (Bhakti-rasamṝta-sindhu 1.2.139) se spune:

śrī-viṣṇor arcanam ye tu prakurvanti narā bhuvi
te yānti śāśvataṁ viṣṇor ānandaṁ paramaṁ pada

Cei ce-l venerează pe Bhagavan Śri Viṣṇu ajunge în lumea lui Viṣṇu, care este eternă și plină de extaz transcendental