Împărăția mea nu este din lumea asta

 

Această afirmația a fost pusă mult mai târziu în gura lui Isus, în procesul de divinizare al acestuia. Inițial Isus a fost prezentat ca un muritor, vezi Isus prezentat inițial ca având origine umană și în acest sens există multe dovezi care arată că inițial el fusese prezentat ca „profetizatul” viitor Rege al Iudeilor, așa cum este prezentat de creștini conform 1.Cronici 17:11-14: Așa vorbi Iehova (zeul evreilor, vezi Deuteronom 32:1-9) către regele David.

„11. Când se vor împlini zilele tale ... atunci Eu voi ridica pe urmaşul tău după tine, şi voi întări domnia ta.
12. Acela Îmi va zidi Mie (zeul evreilor) casă (templu) şi voi întemeia tronul lui pe veci.
13. Eu îi voi fi tată şi el Îmi va fi fiu şi mila Mea nu o voi lua de la el, cum am luat-o de la cel ce a fost înaintea ta.
14. ÎI voi pune pe acela în casa Mea şi în împărăţia Mea (regatul evreiesc) pe veci şi tronul lui în veci va fi tare.”


Datorită acestor afirmații, creștinii au încercat inițial să-l prezinte pe Isus ca fiind un urmaș al regelui David și în contextul acestei așa zise profeții ca viitorul promis Rege al Iudeilor. Iată câteva din aceste încercări:

  1. Recesământul lui Quirinius
  2. Magii „de la răsărit”
  3. Arborii genealogici regali ai lui Isus
  4. „Mântuirea vine de la iudei“