10. Prema Kanta

79
prabhu kahe eho uttama age kaha ara
raya kahe kanta-prema sarva-sadhya-sara


Domnul spuse: asta e excelent- prabhu kahe eho uttama
Continuă să spui mai mult - age kaha ara
Ramananda Ray spuse: iubirea erotică divină - rāya kahe prema kanta
Este esenţa tuturor scopurilor vieţii - sara sarva-sadhya.

Tika:
După ce a auzit despre iubirea parentală divină, Şri Cetanya, deşi a considerat-o superlativă, de asemenea nu a fost mulţumit şi l-a îndemnat pe Ramananda Ray să continuă să vorbească.
Astfel acesta din urmă ridică iar ştacheta şi declară că iubirea erotică divină - kanta-prema
este esenţa tuturor scopurilor vieţii.
Pentru a demonstra veridicitatea afirmaţiei sale Ramananda Ray citează Şrimad Bhagavatam 10.47.60:

80
nāyaḿ śriyo 'ńga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāḿ nalina-gandha-rucāḿ kuto 'nyāḥ
rāsotsave 'sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāḿ ya udagād vraja-sundarīṇām


O vai, nici măcar Zeiţa Fericirii (care e consoarta lui Narayan în lumea spirituală Vaikuntha) - u na ayam śriyah
care are iubire divină din belşug -nitānta-rateh
şi nici femeile din paradis (planetele paradisiace din lumea materială - svar-loka)
care au aroma florilor de lotus -svar-yoşitām nalina-gandha şi strălucesc - rucām
nu au obţinut mila - prasādam care a fost manifestată de Acesta (Krişna) -udagād asya
în festivalul gusturilor iubirii - rāsa-utsave
(când) braţele sale au îmbrăţişat gâturile- bhuja-danda-grihīta-kantha
iubitelor din Vrindavan - vraja-vallabhīnām
ce să mai spunem despre celelalte (femei)? - kuto 'nyām

81
tāsām āvirabhūc chauriḥ smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī sākṣān manmatha-manmathaḥ


(citat din Şrimada Bhagavatam 10.32.2)

Eroul (Krişna) apăru în faţa lor (gopiilor) - śauriḥ āvirabhūt tāsām
Cu un zâmbet pe faţa sa asemenea lotusului - smayamāna mukha ambujaḥ
Purtând un dhoti galben şi o ghirlandă de flori- dharaḥ ambara pīta srak-vī
(Care prin frumuseţea Sa) agită (erotic) mintea direct - matha mana sākṣāt
(lui Cupidon) – Agitatorului minţilor (tuturor) - manmathaḥ.