4.1 Prema Kanta - Iubirea erotică spirituală - Iubirea Supremă

82
kṛṣṇa-prāptira upāya bahu-vidha haya
kṛṣṇa-prāpti-tāratamya bahuta āchaya


Există nenumărate mijloace de a-L obţine pe Krişna - haya bahu-vidha upāya prāptira kṛṣṇa
Există nenumărate gradaţii superioare şi inferioare ale obţinerii lui Krişna -āchaya bahuta tāra tamya prāpti kṛṣṇa

Tika:
Aceste gradaţii superioare şi inferioare depind de tipul de relaţie eternă pe care devotul o stabileşte cu Krişna, într-o anumită formă eternă de a Sa (de exemplu în Vrndavan forma eternă de copil sau forma de tânăr).

83
kintu yāńra yei rasa, sei sarvottama
taṭa-stha hañā vicārile, āche tara-tama


Deşi pentru unul (devot) un anumit gust (al iubirii divine) este cel mai bun dintre toate - kintu yāńra yei rasa sei uttama sarva
Dacă se consideră dintr-un punct de vedere neutral - vicārile taṭa-stha
Există (gusturi ) inferiore şi superionare (ale iubirii divine) - hañā āche tara-tama

84
yathottaram asau svāda- viśeṣollāsa-mayy api
ratir vāsanayā svādvī bhāsate kāpi kasyacit


Astfel dintre toate gusturile particulare (ale iubirii divine) –yatha kasyacit svāda- viśeṣa
Deşi făcute din iluminare - api mayy ullāsa
cel mai înalt este cel care apare - uttaram kāpi bhāsate
din dorinţa pentru dulcea iubirea erotică divină -vāsanayā svādvī ratir