10.14 Prema Kanta - Radha energia supremă a lui Krișna

150-156

ei ta' sankshepe kahila krishnera svarupa
ebe sankshepe kahi suna radha-tattva-rupa


"Astfel ți-am vorbit pe scurt despre forma originală a lui Krișna - ei ta' sankshepe kahila svarupa krishnera
Acum voi face o descriere concisă a formei adevărate a Radhei, te rog ascultă - ebe sankshepe kahi tattva-rupa radha suna

krishnera ananta-sakti, tate tina -- pradhana
'cic-chakti', 'maya-sakti', 'jiva-sakti'-nama


"Krișna are energii nelimitate, dintre care trei sunt cele mai prominente - krishnera ananta-sakti tate tina pradhana .
numite energia spirituală, energia materială și energia ființelor vii – nama cic-chakti maya sakti jiva-sakti

antaranga bahiranga tatastha kahi yare
antaranga svarupa-sakti sabara upare


Noi le numim enegia internă, externă și marginală – kahi yare antaranga bahiranga tatastha .
Deasupra tuturor se află energia internă, energia personală (a Domnului)– upare sabara antaranga svarupa-sakti

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saḿjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate


Se spune că energia lui Vișnu este transcendentală - proktā śaktiḥ viṣṇu parā
De asemenea Câmpul Cunoașterii (ființa vie) este cunoscut ca fiind transcendental-tathā kṣetrajña ākhyā parā
O altă energie, cea de-a treia este datoria ocupațională (planul material) cunoscută ca ignoranță - anyā śaktiḥ tṛtīyā iṣyate saḿjñā karma iṣyate avidyā

Acesta este un citat din Viṣṇu Purāṇa (6.7.61).

sac-cid-ānanda-maya kṛṣṇera svarūpa
ataeva svarūpa-śakti haya tina rūpa


Forma originală a lui Krişna (este alcătuită) din energia - svarūpa kṛṣṇera maya
Existenţei eterne, cunoaşterii, şi iubirii extatice - sat-cit-ānanda
De aceea energia formei originale -ataeva śakti svarūpa
Cuprinde trei forme - haya tina rūpa

ānandāḿśe hlādinī, sad-aḿśe 'sandhinī'
cid-aḿśe 'samvit', yāre jñāna kari' māni


Partea extazului iubirii (care este) energia ce dă plăcere - aḿśe ānanda hlādinī
Partea existenţei eterne (care este) puterea creaţiei - aḿśe sat sandhinī
Partea științei, (care este) energia cunoaşterii - aḿśe cit samvit
Care poate fi acceptată ca ştiinţă - yāre kari māni jñāna

hlādinī sandhinī samvit
tvayy ekā sarva-saḿśraye
hlāda-tāpa-karī miśrā
tvayi no guṇa-varjite


Energia plăcerii, puterea creaţiei (energia existenţei eterne) şi energia cunoaşterii - hlādinī sandhinī samvit
(sunt toate) o singură (energie) de-a Ta - ekā tvayi,
baza tuturor lucrurilor - sarva-saḿsthitau
plăcerea şi suferinţa sunt cauza existenţei impure (mişra sattva) – hlāda tāpa karī miśrā
Dar in Tine nu există nu există nici un fel de calităţi materiale - tvayi no guṇa-varjite

Tika:
Acesta este un citat din Viṣṇu Purāṇa (1.12.69).