Scopul Vieții după Șri Cetanya

    Preambul

1. Scopuri lipsite de iubirea spirituală
    1.1 Dharma
    1.2 Karma-Yoga
    1.3 Dharma-Tyaga și Șaranagati (bhagavan așraya)
    1.4 Ghiana Mișra Bhakti
    1.5 Ghiana Șunya Bhakti
2. Prema Bhakti
    2.1 Prema Bhakti - Uttam bhakti
    2.2 Simptome ale lui Prema Bhakti - Lăcomia divină
    2.3 Două tipuri de Prema Bhakti

3. Tipuri de Prema
   3.1 Prema în Vaikuntha - Servitudinea divină
   3.2 Prema Bhakti în Vrindavan - Prietenia divină
   3.3 Prema Bhakti în Vrindavan - Relația parentală divină

Prema Kanta -Iubirea erotică adolescentină spirituală
    4.1 Prema Kanta - Iubirea Supremă
    4.2 Prema kanta - are toate calitățle celorlalte iubiri
    4.3 Prema kanta - posedarea kompletă a lui Krișna
    4.4 Prema Kanta - Iubirea Gopiilor nu poate fi răsplătită
    4.5 Prema kanta - Frumusețea lui Krișna este sporită de prezența gopiilor
    4.6 Păstorițele sunt uttama bhaktas pentru că îl văd pe Krișna peste tot
    4.7 Obiectul iubirii - Kṛṣṇa - Kiśora

5  Rādhā Prema - Cel mai înalt tip de Prema Kanta

    5.1  Prema kanta - Locul cel mai plin de Prema-kanta - Lacul Radhei
    5.2  Prema kanta - Prema kanta Radhei îl atrage cel mai mult pe Krișna
    5.3   Prema kanta - Prema kanta Radhei și supărarea iubirii 
    5.4 Prema kanta - Dansul Rasa și Radha
    5.5 Prema kanta - Radha energia supremă a lui Krișna
    5.6 Prema kanta - Radha formă a energiei ce dă plăcere - ananda
    5.7 Prema kanta - Radha sursa extazului suprem Maha Bhava
    5.8 Prema kanta - Iubirea Radhei reflectată în propriile-i calități
    5.9 Prema kanta - Iubirea Radhei reflectată în 20 de emoții extatice
    5.10 Prema kanta - Radha sursa satisfacției lui Krișna
    5.11 Prema kanta - Iubirea Radhei limita suprerioară a scopului vieții

6. Krișna în Prema Kanta
    6.1 Prema kanta - Obiectul iubirii revelat în kama gayatri mantra
    6.2 Prema kanta - Krișna din Vrindavan atrage pe Șri Lakșmi și Șri Vișnu
    6.3 Prema kanta - Krișna din Vrindavan este atras de propria-i frumusețe
    6.4 Prema kanta - Caracterul lui Krișna ca dhīra-lalita
    6.5 Krișna inspirat de iubirea Radhei dorește să guste propria dulceață

7. Prema Kanta - Practica 
    1 Prema kanta - Practica - fără practica spirituală nu atingi iubirea Radhei
    2 Prema kanta - Practica  -Importanța sakhiilor în practica spirituală
    3 Prema kanta - Iubirea gopiilor nu este erotismul material
    4 Prema kanta - practica spirituală - urmarea stării gopiilor
    5 Prema kanta - Practica este în esență mentală
    6 Prema kanta - Practica - nu există decât un singur tip
    7 Obiectul meditației
    8 Datoria de a medita
    9 Unde ar trebui să locuim
   10 Ce ar trebui să auzim
   11 Cel mai important obiect al venerării
   12 Cântecul ce ne este datorie
   13. Meditația într-un loc retras

8. Domnul îi face pe toți să danseze așa cum vrea El

9. Adevăruri esențiale
   1 Esența cunoașterii
   2 Cea mai faimoasă ființă
   3 Cel mai mare capital
   4 Cea mai mare suferință
   5 Diamantul dintre persoanele eliberate
   7 Esența auspiciunii
   8 Destinația celui eliberat și a celui ce caută plăcerea
   9 Diferența dintre cunoscătorul gusturilor iubirii și ignorantul
   10 Cine manifestă Adevărurile Transcendentale
   11 Diferite calificări pentru a vedea diferite forme ale Domnului
   12 Devotul Suprem - îl vezi și devi un vaișnav

10.1 Șri Cetanya, forma combinată a Radhei și a lui Krișna
11.2 Adevărul despre Șri Cetanya este o nebunie
     1 Un mare devot vede peste tot propriile Zeități ce le venereză
     2 Suprasufletul

Scopul venirii Domnului Cetanya