Scopul Vieții după Șri Cetanya

    Preambul
1. Dharma
2. Karma-Yoga
3. Dharma-Tyaga și Șaranagati (bhagavan așraya)
4. Ghiana Mișra Bhakti
5. Ghiana Șunya Bhakti
6. Prema Bhakti
    6.1 Prema Bhakti - Uttam bhakti
    6.2 Simptome ale lui Prema Bhakti - Lăcomia divină
    6.3 Două tipuri de Prema Bhakti
7. Prema
   1 Prema în Vaikuntha - Servitudinea divină
   2 Prema Bhakti în Vrindavan - Prietenia divină
   3 Prema Bhakti în Vrindavan - Relația parentală divină

7.4 Prema Kanta -Iubirea erotică spirituală
    1 Prema Kanta - Iubirea Supremă
    2 Prema kanta - are toate calitățle celorlalte iubiri
    3 Prema kanta - posedarea kompletă a lui Krișna
    4 Prema Kanta - Iubirea Gopiilor nu poate fi răsplătită
    5 Prema kanta - Frumusețea lui Krișna este sporită de prezența gopiilor
    6 Păstorițele sunt uttama bhaktas pentru că îl văd pe iubitul lor Krișna peste tot

9  Prema kanta - Cel mai înalt tip - iubirea Radhei
    9.1  Prema kanta - Locul cel mai plin de Prema-kanta - Lacul Radhei
    9.2  Prema kanta - Prema kanta Radhei îl atrage cel mai mult pe Krișna
    9.3  Prema kanta - Prema kanta Radhei și supărarea iubirii
    9.4 Prema kanta - Dansul Rasa și Radha
    9.5 Prema kanta - Radha energia supremă a lui Krișna
    9.6 Prema kanta - Radha formă a energiei ce dă plăcere - ananda
    9.7 Prema kanta - Radha sursa extazului suprem Maha Bhava
    9.8 Prema kanta - Iubirea Radhei reflectată în propriile-i calități
    9.9 Prema kanta - Iubirea Radhei reflectată în 20 de emoții extatice
    9.10 Prema kanta - Radha sursa satisfacției lui Krișna
    9.11 Prema kanta - Iubirea Radhei limita suprerioară a scopului vieții

10. Krișna în Prema Kanta
    10.1 Prema kanta - Obiectul iubirii revelat în kama gayatri mantra
    10.2 Prema kanta - Krișna din Vrindavan atrage pe Șri Lakșmi și Șri Vișnu
    10.3 Prema kanta - Krișna din Vrindavan este atras de propria-i frumusețe
    10.4 Prema kanta - Caracterul lui Krișna ca dhīra-lalita
    10.5 Krișna inspirat de iubirea Radhei dorește să guste propria dulceață

11. Prema Kanta - Practica 
    1 Prema kanta - Practica - fără practica spirituală nu atingi iubirea Radhei
    2 Prema kanta - Practica  -Importanța sakhiilor în practica spirituală
    3 Prema kanta - Iubirea gopiilor nu este erotismul material
    4 Prema kanta - practica spirituală - urmarea stării gopiilor
    5 Prema kanta - Practica este în esență mentală
    6 Prema kanta - Practica - nu există decât un singur tip
    7 Obiectul meditației
    8 Datoria de a medita
    9 Unde ar trebui să locuim
   10 Ce ar trebui să auzim
   11 Cel mai important obiect al venerării
   12 Cântecul ce ne este datorie
   13. Meditația într-un loc retras

12. Domnul îi face pe toți să danseze așa cum vrea El

13. Adevăruri esențiale
   1 Esența cunoașterii
   2 Cea mai faimoasă ființă
   3 Cel mai mare capital
   4 Cea mai mare suferință
   5 Diamantul dintre persoanele eliberate
   7 Esența auspiciunii
   8 Destinația celui eliberat și a celui ce caută plăcerea
   9 Diferența dintre cunoscătorul gusturilor iubirii și ignorantul
   10 Cine manifestă Adevărurile Transcendentale
   11 Diferite calificări pentru a vedea diferite forme ale Domnului
   12 Devotul Suprem - îl vezi și devi un vaișnav

14.1 Șri Cetanya, forma combinată a Radhei și a lui Krișna
14.2 Adevărul despre Șri Cetanya este o nebunie
     1 Un mare devot vede peste tot propriile Zeități ce le venereză
     2 Suprasufletul

Scopul venirii Domnului Cetanya